Parlamenttikirjasto

perjantai 3. maaliskuuta 2017

Mistä löydät tietoa oikeuskäytännöstä?


Eduskunnan kirjastosta kysytään usein tuomioistuimien antamien ratkaisujen tekstejä ja niiden kommentaarikirjallisuutta. Oikeustieteellisten opinnäytteiden tekijät, tutkijat ja käytännön lakimiehet tarvitsevat niitä työssään säännöllisesti. Kirjastojen kokoelmissa on pääsääntöisesti selostuskokoelmia, tiivistelmiä ja kommenttiaineistoa. Alkuperäinen lähde, päätöstaltio, joka sisältää oikeudellisen ratkaisun kokonaisuudessaan, on saatavissa tuomioistuimesta.Ylimpien kotimaisten tuomioistuimien ratkaisutekstejä ja lyhyitä ratkaisuselostuksia julkaistaan sekä tuomioistuimien omilla verkkosivuilla että Finlexissä  ja kaupallisissa oikeudellisissa palveluissa Edilexissä ja Suomen Laki –hakupalvelussa. Hovioikeudet julkaisevat omilla sivustoillaan valikoiman ratkaisuselostuksiaan. Oikeustapausinformaatio on siirtynyt enenevästi verkkoon, esim. korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirja painettuna julkaisuna on lopetettu 2012.

Hyödyllinen ja helppokäyttöinen julkaisu on KKO:n ratkaisut kommentein, joka ilmestyy kahdesti vuodessa, printtikirjana vuodesta 1998 lähtien ja nykyisin lisäksi verkkokirjana Alma Talent Pron Fokus -palvelussa. Teos sisältää viimeisimmät korkeimman oikeuden vuosikirjaratkaisut ja parin sivun mittaisen asiantuntija-arvion kustakin tapauksesta. Lisäksi on viitteitä aikaisempaan oikeuskäytäntöön, oikeuskirjallisuuteen ja esitöihin.

Arvokas tiedonlähde oikeuskäytäntöanalyysia etsittäessä on Finlexin Oikeuskäytäntö kirjallisuudessa –kokoelma, jonka vanhemmat käyttäjät tuntevat nimellä FOKI.  Siihen on koottu kotimaisia ja eurooppalaisia tuomioistuinratkaisuja koskevia viittauksia suomalaisesta oikeuskirjallisuudesta vuodesta 1926 lähtien. Viitetietoja voi hakea joko tapauksen numerotiedoilla tai julkaisun taikka tekijän nimellä. Tietokanta päivittyy ymmärrettävästi pienellä viiveellä, joten viitteitä aivan tuoreimpaan oikeuskäytäntöön sieltä ei kannata etsiä.


Euroopan unionin tuomioistuinten ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut löytyvät nykyään kätevimmin Curia ja  Hudoc  -verkkopalveluista. Korkeimman oikeuden sivustolla
 on KKO:n antamia ratkaisuja asioissa, joihin liittyy EU-oikeudellisia tai ihmisoikeuskysymyksiä. Myös Finlexissä on jonkin verran Eurooppa-tuomioistuimien ratkaisuja.
Pyrimme indeksoimaan kirjastoon saapuvaa uutta kirjallisuutta myös oikeustapausten osalta, jotta tiedon etsijä löytäisi tarvitsemansa vaivattomammin. Kokoelmatietokannastamme Selmasta kannattaa siis hakea aineistoa myös oikeustapauksen numerotiedoilla.

Inari Kinnusen ja Susanna Tenhusen Käsikirja oikeudellisen tiedon hakijoille
 sisältää seikkaperäiset selostukset yleisten ja hallintotuomioistuimien sekä erityistuomioistuimien ratkaisujen saatavuudesta. Tietoa löytyy kansallisten tuomioistuimien lisäksi EU:n tuomioistuimien ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen informaatiolähteistä. Teos on ilmestynyt sekä painettuna kirjana että kahdesti vuodessa päivitettävänä teoksena Fokus –palvelussa.

Edilexiä, Suomen Laki –hakupalvelua ja Fokusta voi käyttää maksutta Eduskunnan kirjaston asiakaskoneilla sekä eduskunnan sisäverkossa. Kirjaston henkilökunta auttaa mielellään verkkopalvelujen käytössä ja tiedon etsinnässä.

Marja Autio

Ei kommentteja: