Parlamenttikirjasto

perjantai 17. maaliskuuta 2017

Eduskunnan kirjasto Anno 2017

Kuva:Hanne Salonen / Eduskunta
Kirjaston hallitus hyväksyi joulukuussa 2016 Eduskunnan kirjaston palvelustrategian vuosille 2017-2020 – elämme siis uuden palvelustrategian ensimmäistä vuotta. Strategiaa valmisteltiin 2016 vuoden aikana koko henkilökunnan voimin ja eri sidosryhmiä sekä kirjaston hallitusta kuullen.

Millainen kirjasto Eduskunnan kirjasto on vuonna 2017, itsenäisyyden juhlavuonna? Vastaan, että eduskunnan ikioma, kaikille avoin, asiantunteva erikoiskirjasto. Eduskunnan omana kirjastona meillä on lakisääteinen tehtävä huolehtia eduskunnan kirjastopalveluista. Eduskunnan arkisto on osa eduskunnan kirjastoa, joten myös eduskunnan eri arkistotoiminnot ovat kirjastomme vastuualuetta.

Eduskunta-asiakkaiden lisäksi kirjastomme palvelee jokaista, joka tarvitsee tietoa eduskunnasta, oikeudesta tai yhteiskunnasta. Eduskunnan kirjasto on ollut avoin, julkinen kirjasto jo yli sadan vuoden ajan ja avoimuus on mitä keskeisin arvo meille tänä päivänä. Avoimen ja luotettavan tiedon saavutettavuus onkin yksi kirjaston uuden palvelustrategian painopistealueista.


Digitaalinen versus painettu vai molemmat?

Digitalisaatio näkyy kirjaston toiminnassa monella tavalla. Asiakkaamme tekevät yhä enemmän hakuja ja uusivat lainoja verkossa, sosiaalinen media on vakiintunut osaksi kirjaston toimintaa ja tuotamme tietopaketteja ja muita sisältöjä verkkosivuillemme. Palvelustrategiassa linjaamme, että verkkopalveluja kehitetään edelleen muun muassa lisäämällä niiden visuaalisuutta ja vuorovaikutteisuutta.

Vielä kaikki aineisto ei kuitenkaan ole verkossa. Painetulla kokoelmalla on edelleen tärkeä rooli. Sain siitä itse muistutuksen vastikään tekemissäni tiedonhauissa. Oikeusvertailevassa tiedonhaussa vastaus löytyi parhaiten tanskalaisesta hallinto-oikeuden kommentaariteoksesta. Yli sadan vuoden takaisiin tapahtumiin liittyvään kysymykseen taas löysin vastauksen säätyvaltiopäivien pöytäkirjoista.

Kirjaston kokoelma on laaja, monipuolinen ja ainutlaatuinen. Kokoelman arvostettu asema nousee esille käyttäjäkyselyissä ja viimeksi asiakkaille järjestetyissä strategiatyöpajoissa. Kokoelma ei kuitenkaan ole staattinen, vaan muuttuu ja kehittyy koko ajan. E-aineistojen määrä kokoelmassa kasvaa ja yksi palvelustrategian hanke on saada e-aineistot paremmin tarjoille asiakkaille. Fokus kirjaston kokoelmassa on ja tulee kuitenkin olemaan sisältö. Panostamme siihen, että kokoelmaan valitaan laadukasta, tarpeellista ja kiinnostavaa aineistoa kirjastomme aihealueilta. Kokoelma on kirjaston kivijalka, olipa aineisto painetussa tai sähköisessä muodossa.


Kohti tiedon saavutettavuutta

Eduskunnan kirjaston tehtävä on tarjota asiakkailleen oikeaa, luotettavaa ja moninaista tietoa ja omalta osaltaan tukea demokratian toteutumista. Tämä tarkoittaa, ettemme voi tyytyä vain hankkimaan aineistoja asiakkaidemme saataville. Meidän tulee myös aktiivisesti mahdollistaa asiakkaiden tarvitseman tiedon löytyminen. Keinoina tähän meillä on muun muassa kaikille avoimet neuvonta- ja tietopalvelut, tiedonhallinnan koulutukset ja opastukset sekä verkossa julkaistavat aineistoja kokoavat tietopakettimme. Myös erilaiset näyttelyt ja tapahtumat ovat tapa tuoda tietoa kirjaston aihealueista lähemmäs asiakkaitamme.

Palaan vielä kysymykseen siitä, millainen kirjasto olemme vuonna 2017. Olemme eduskunnan oma kirjasto, joka elää ajassa ja tarjoaa asiakkailleen laadukkaita palveluita verkossa. Tarjoamme myös ihka aitoa henkilökohtaista palvelua paikan päällä kirjastossa, puhelimessa tai sähköpostin välityksellä. Olemme täällä Sinua varten, joten tervetuloa hyödyntämään Eduskunnan kirjaston palveluja!

Erika Bergström

Ei kommentteja: