Parlamenttikirjasto

perjantai 24. maaliskuuta 2017

ROOMAN SOPIMUS 60 VUOTTA

Kuva:Heikki Rajala / Eduskunta

Sopimus Euroopan talousyhteisöstä (EEC) eli Rooman sopimus allekirjoitettiin Roomassa 25.3.1957. Allekirjoittajavaltioina olivat Saksan liittotasavalta, Belgia, Ranska, Italia, Luxemburg ja Alankomaat. Rooman sopimuksia on itse asiassa kaksi: toisella perustettiin Euroopan talousyhteisö ja toisella Euratom eli Euroopan atomienergiayhteisö, jonka tehtävänä oli valvoa ja edistää atomienergian rauhanomaista käyttöä ja tutkimustyötä.


Rooman sopimus oli tavallaan jatkoa samojen kuuden valtion vuonna 1951 allekirjoittamalle ns. Pariisin sopimukselle , jolla luotiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö.  Tämän yhteisön taustalla oli Jean Monnet’n ajatus siitä, että taloudellista yhdentymistä voidaan käyttää poliittisen yhteistyön lisäämiseksi. Toisen maailmansodan jälkeen puhuttiin myös Euroopan Yhdysvalloista, tätä käsitettä käytti mm. Winston Churchill.

Mitä Rooman sopimus sitten merkitsi Euroopalle? Paljonkin. Se koski erityisesti tulliliittoa, josta syntyi myöhemmin sisämarkkinat. Sopimuksessa olivat mukana myös yhteinen maatalouspolitiikka ja kauppapolitiikka. Sisämarkkinoihin sisältyi ajatus neljästä vapaudesta: ihmiset, tavarat, palvelut ja pääomat. Yhteisölle syntyi niin ikään omat hallintoelimet, joista nykyisin merkittävimmät ovat komissio, neuvosto ja parlamentti.

Eurooppalaista yhteistyötä syventämään on solmittu useita sopimuksia Rooman sopimuksen jälkeen. Tärkeimmät ovat Euroopan yhtenäisasiakirja 1986, Maastrichtin sopimus (Sopimus Euroopan unionista) 1992, Amsterdamin sopimus 1997, Nizzan sopimus 2002 ja Lissabonin sopimus 2009. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan vuonna 2009 Euroopan yhteisö ei ollut enää laillisesti erillinen Euroopan unionista ja samalla Rooman sopimuksen virallinen nimi muutettiin Sopimukseksi Euroopan unionin toiminnasta.

Vuonna 2007 vietettiin Rooman sopimuksen 50-vuotisjuhlia. Silloin tunnelmat Euroopan tulevaisuuden suhteen olivat valoisammat kuin nyt vuonna 2017. Viimeisen kymmenen vuoden aikana useat kriisit ovat koetelleet Euroopan unionia, huomattavimpina eurokriisi, pakolaiskriisi sekä Brexit (Ison-Britannian EU-ero). Miten Euroopan unioni voi selvitä kohtaamistaan haasteista?  Professori Laura Kolben mukaan diversiteetin sijaan voisi ajatella mikä Euroopan kansoja yhdistää, samankaltaisuuksia. Niitäkin on runsaasti. Esimerkeiksi käyvät hyvin laki, turvallisuus, elämän laatu, elintaso, tekninen osaaminen, huolenpito ihmisestä ja luonnosta, tasa-arvo, ilmaisuvapaus sekä järjestäytymisvapaus muutaman mainitakseni. Eurooppa voi selvitä haasteistaan jatkossakin nojaamalla omiin vahvuuksiinsa.


Tommi Peuhkurinen

Ei kommentteja: