Parlamenttikirjasto

perjantai 2. joulukuuta 2016

Sadan vuoden sananvapaus

Tiellä sananvapauteen –verkkoteos on laajin tähän saakka ilmestynyt suomalaisen sananvapauden kehityskaarta kuvaava julkaisu. Kai Ekholm, Päivikki Karhula ja Tuomo Olkkonen ovat koostaneet yli 900 sananvapauteen liittyvää artikkelia, joiden taustatietona on käytetty lehtiartikkeleita, tutkimuksia, haastatteluja ja alkuperäisaineistoa 100 vuoden ajalta. Kirjoituksia täydentävät usean kymmenen asiantuntijan kirjoitukset omilta aihealueiltaan, kuten sanavapauteen liittyvästä lainsäädännöstä, sotasensuurista ja elokuvasensuurista.

perjantai 18. marraskuuta 2016

Koulutuspäivä kirjastoille

Valokuva:Heikki Rajala/Eduskunta
Järjestimme maananataina 14.11.2016 eri kirjastojen henkilökunnalle suunnatun koulutuspäivän, jossa tietoasiantuntijat perehdyttivät osallistujia Eduskunnan kirjaston erityisaihealueisiin kuten eduskuntatietoon, yhteiskunnallisiin ja oikeudellisiin tiedonlähteisiin. Koulutuspäivää kirjastoille on järjestetty myös kahtena edellisenä syksynä, joten tapahtuma on vakiintumassa jokavuotiseksi. 

Koulutuspäivä oli maksuton ja tarkoitettu kaikille Eduskunnan kirjastosta, sen kokoelmista, palveluista ja koulutuksesta kiinnostuneille kirjastoalan ihmisille. Koulutuspäivään osallistui 44 henkilöä ja edustettuna oli monipuolisesti niin korkeakoulujen, erikoiskirjastojen kuin yleistenkin kirjastojen henkilökuntaa. Koulutuspaikkana oli eduskunnan Pikkuparlamentin auditorio.

Valokuva:Heikki Rajala/Eduskunta

Päivän ohjelmaan kuului viisi 45 minuutin luentoa Eduskunnan kirjaston erityisaihealoilta. Luennot olivat varsin tiivistahtisia. Osallistujat käyttivät kuitenkin aktiivisesti hyväkseen tilaisuutta kysyä asiantuntijoilta mieltä askarruttavista seikoista jonkin aiheen tiimoilta. 

Myös jälkikäteen olemme saaneet hyvää palautetta koulutuspäivän järjestämisestä, mikä kannustaa jatkamaan kirjastoalan ihmisten kouluttamista. Todennäköisesti osallistujien osaaminen ja ainakin tietämys  Eduskunnan kirjaston palveluista lisääntyivät. Luonnollisesti toivomme tämän tiedon välittyvän koulutukseen osallistujien kautta myös heidän asiakkailleen. Ja toivotamme nämä asiakkaat myös tervetulleiksi suoraan asioimaan Eduskunnan kirjastoon! Koulutuspäivä sinällään tarjosi erinomaisen tilaisuuden tavata oman alan vanhoja kollegoja niin yleisen kuin tieteellisen kirjaston puolelta, kuin tutustua myös uusiin.

Sirkka-Liisa Korkeila

Valokuva:Heikki Rajala/Eduskunta 

Linkki -  koulutuspäivän esitykset:

Johdatusta eduskuntatyöhön / tutkija Joni Krekola

Valtiopäiväasioiden hakutoiminnot / johtava tietoasiantuntija Kristiina Hakala

Finlex ja muut säädöslähteet / tietopalvelusihteeri Kaisa Kipinoinen

Euroopan unionin tiedonlähteet / tietoasiantuntija Tommi Peuhkurinen

Kansalaisvaikuttaminen verkossa / informaatikko Päivi Erkkilä


Linkki - Valokuvia Flickr:issä 

perjantai 11. marraskuuta 2016

Verovinkkejä

Kuva:Heikki Rajala/Eduskunta
Verolainsäädäntö muuttuu kenties nopeammin kuin minkään muun oikeudenalan säännökset. Tiedonlähteiden ja työvälineiden on siis oltava mahdollisimman ajantasaisia ja helppokäyttöisiä. Mitä Eduskunnan kirjastolla on tarjota asiakkaille tähän tarpeeseen?

Alma Talent Pro –palvelussa on neljästi vuodessa päivitettäviä Verotusfokus-teoksia tusinan verran, joukossa lähes klassikon aseman saavuttanut Tikka – Nykänen – Juusela – Viitala: Yritysverotus I-II. Nämä taloushallinnon, yritystoiminnan ja veroalan ammattilaisten suosimat teokset ilmestyivät ensin irtolehtikansioina. Formaatti muuttui sittemmin cd-romiksi, ja vuosituhannen vaihteessa tulivat verkkoteokset. Koska ne ovat ennen kaikkea käsikirjoja, tieto on esitetty tiiviissä ja helposti päivitettävässä muodossa. Lähdeviittauksia on rajoitetusti, mutta tekstistä on linkit lainsäädäntöön ja oikeustapauksiin, joiden merkitys vero-oikeudessa ja verotuksessa on erityisen suuri.

perjantai 4. marraskuuta 2016

Vierailulla Aurorankadun aarreaitassa

Vaihtelu virkistää! on Porvoon kaupunginkirjaston – Uudenmaan maankuntakirjaston hanke työntekijävaihtojen toteuttamiseksi Uudenmaan kirjastojen kesken. Hankkeen tavoitteena on oman osaamisen syventäminen sekä uusien ideoiden ja inspiraation löytäminen omaan työhön. Olin ennen Vaihtelu-virkistää -hanketta vaihdossa Vantaalla Hakunilan kirjastossa vuonna 2013, joten tämän vaihtohankkeen puitteissa kyselin mahdollisuutta päästä tutustumaan erikoiskirjastoon ja tälle ajatukselle näytettiin onnekseni vihreää valoa. Vaihtopaikaksi valikoitui Eduskunnan kirjasto, koska olen kiinnostunut yhteiskunnallisesta ja oikeudellisesta aineistosta ja teen omassa kirjastossani kokoelmatyötä mm. näiden aineistojen parissa. Lisäksi hoidan tilaavaa kaukopalvelua ja sen puitteissa olen jo hyödyntänyt Eduskunnan kirjaston kokoelmia.

perjantai 28. lokakuuta 2016

Mitä tietoa?

Kysymyksiä
Yksi tämän ajan mielenkiintoisimmistä ilmiöistä on suhtautuminen tietoon. Asiantuntijatiedon painoarvo näyttää vähenevän samalla kun kokemus- ja musta tuntuu –tiedon painoarvo nousee. On vertaistietoa, virheellistä tietoa ja liian vähän tutkittua tietoa. Tieteellisen tiedon jatkuva kehittyminen ja uudistuminen saa jotkut kyseenalaistamaan koko tieteellisen tiedon merkityksen. 

Yhä useammin kysytään myös tiedon laadusta. Onko jokin taho tilannut tai maksanut tutkimuksen? Entä yhden tulkinnan doksa*, josta poikkeavia näkemyksiä ei suvaita? Kenen hallussa on totuus ja oikea tieto? Mistä tunnistaa oikean tiedon?  

Tiedon asialla?
Ongelmia tuottaa myös se, että tiedon asialla voidaan olla monella tavalla. Annan esimerkin menneisyydestä ja otan natsikortin käyttöön. Anders Rydell käy kirjassaan ”Kirjavarkaat - Natsi-Saksa kirjoitetun kulttuurin tuhoajana” hyvin laajasti läpi niitä vapaamuurarien ja juutalaisten kirjastoja ja arkistoja, joista natsit ryöstivät kirjat ja arkistomateriaalin. Useimmat kirjastot ja arkistot siirrettiin sellaisinaan joko Heinrich Himmlerin johtaman Saksan keskusturvallisuusviraston ylläpitämään kirjastoon tai natsipuolueen pääideologi Alfred Rosenbergin perustamaan juutalaiskysymystä tutkivan instituutin kirjastoon.  

Valokuva: Päivi Erkkilä

perjantai 21. lokakuuta 2016

Tietoasiantuntijana Eduskunnan kirjastossa

Tapasin kesällä vuosien jälkeen lapsuudenystäväni. Hän kysyi menneistä vuosista puhuessamme, olenko yhtään katunut, kun jonkin perinteisen lakimiehen ammatin sijaan työskentelen kirjastossa. Olisihan joku muu työpaikka ollut minulle, aikoinaan oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneelle, jotenkin luontevampi. Hetkeksi vähän hämmästyin, mutta vastausta ei tarvinnut miettiä: en tosiaankaan ole katunut. Ymmärsin, ettei opettajaystävällä ollut oikein käsitystä Eduskunnan kirjastosta eikä tietoasiantuntijan työstä siellä.
Eduskunnan kirjasto palvelee eduskunnan lisäksi kaikkia eduskunta-, oikeus- ja yhteiskuntatietoa tarvitsevia. Tietoasiantuntijoina ja johtavina tietoasiantuntijoina toimii yhteiskuntatieteiden tai oikeustieteen loppututkinnon tai jatkotutkinnon suorittaneita. Koska itse olen yksi oikeudelliseen tietoon perehtyneistä tietoasiantuntijoista, käsittelen nyt kirjastoamme tästä näkökulmasta.
Eduskunnan kirjasto on todella hyvä oikeudellisen tiedon kirjasto. Paitsi kaikki eduskunnan valtiopäiväasiakirjat, kokoelmista löytyvät laajalti myös muut lainvalmisteluasiakirjat. Kaikki keskeinen kotimainen oikeuskirjallisuus pitäisi löytyä meiltä, ja ulkomainen oikeuskirjallisuus on Suomen kirjastoja ajatellen hyvin edustettuna.
Ulkomaista oikeuskirjallisuutta kokoelmiin valitessa painotamme muun muassa valtiosääntöoikeutta, EU-oikeutta, kansainvälistä oikeutta sekä kansainvälistä yksityisoikeutta. Jokainen kokoelmiin tuleva kirja ja kotimainen oikeudellinen artikkeli saa viitetietoihinsa tietoasiantuntijan valitsemat asiasanat EKS-asiasanastosta.  Tällöin asiakkaat saavat mahdollisuuden hakea aineistoa SELMA-kokoelmatietokannasta myös asiasanoilla.
Kuva:Heikki Rajala/Eduskunta
Kirjaston tietopalvelussa selvittämme kysymyksiä esimerkiksi kotimaiseen tai ulkomaiseen lainsäädäntöön liittyen. Opastamme asiakkaita käyttämään erilaisia oikeudellisia tiedonlähteitä kuten Finlexiä, EUR-Lexiä, Edilexiä ja Suomenlaki.comia. Kaksi viimeksi mainittua kaupallista oikeudellista palvelua ovat kirjaston asiakaskoneilla ja eduskunnan verkossa. Koulutamme erilaisissa koulutustilaisuuksissa ja annamme myös henkilökohtaista tiedonhallinnan opastusta.

Laadimme erilaisia tietopaketteja kuten LATI-lainsäädäntöhankkeiden tietopaketteja. Lakimiespäivillä niitä kerran esitellessäni joku kysyi, miten me osaamme etsiä kaikkia noita tietoja. Se on juuri tietoasiantuntijoiden ammattitaitoa. Lakimiehillä taas on oman substanssinsa ammattitaito.
Oikeudellista neuvontaa emme kirjastossa saa emmekä edes pystyisi antamaan. Työssäni olen kuitenkin huomannut, että nimenomaan oikeudellisen tiedon ja lainsäädäntöaineiston ollessa kyseessä oikeustieteellisestä koulutuksesta on hyvin paljon hyötyä. Juristin koulutus auttaa ymmärtämään asioiden välisiä suhteita ja hahmottamaan, mikä on asian kannalta oleellista tietoa.
Se, että voi auttaa asiakasta löytämään tarvitsemansa tiedon, on tässä työssä kaikkein parasta. Ja tietoa, sitä kyllä Eduskunnan kirjastosta löytyy.

Mirja Pakarinen