Parlamenttikirjasto

tiistai 25. syyskuuta 2012

Varastokirjaston kokoelmapolitiikka – kansallinen kokoelmapolitiikka

Mitä aineistoja kannattaa Varastokirjastossa tai Suomessa ylipäätään säilyttää? Voivatko kirjastot jatkossa lähettää Varastokirjastoon mitä tahansa? Miten kehittää kokoelmayhteistyötä kirjastojen kanssa? Miten hyödyntää kirjastojen asiantuntemusta kansallisessa kokoelmatyössä? Miten taataan metadatan säilyminen? Nämä kansalliseen kokoelmayhteistyöhön vaikuttavat kysymykset kutsuivat Varastokirjaston syyssymposiumiin 21.9.2012.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Varastokirjaston välisissä tulosneuvotteluissa on keväällä 2012 sovittu, että Varastokirjasto uudistaa aineistojen vastaanottopolitiikan pelisäännöt lokakuuhun 2012 mennessä. Pelisääntöjen toimeenpano käynnistetään 2013.

Aineiston vastaanotto Varastokirjastossa on ruuhkautunut. Varastoitavaksi toimitettua aineistoa on ollut runsaasti ylittäen kirjastoilta saadut ennakkoarviot. Symposiumin keskusteluissa arvioitiin ruuhkien voivan vielä lisääntyä, jos erikoiskirjastoja edelleen lakkautetaan tai niiden toimintaa supistetaan. Edelleen jää arvailujen varaan, miten yliopistouudistus vaikuttaa yliopistokirjastojen toimintaympäristöön – lisääntyykö tällä sektorilla aineistopoistojen tarve?

Varastokirjasto näkee avuksi tilanteeseen suunnitelmallisuuden lisäämisen aineiston vastaanotossa ja myös aineiston lähettämisessä. Vastaanotossa hyvin valmistellulle aineistolle annetaan käsittelyssä etusija. Lähettävien kirjastojen toivotaan puolestaan toteuttavan siirtoja suunnitelmallisesti ja perustellusti. Kirjastojen tulisi ennen lähetystä arvioida, onko tarjotun materiaalin säilytys Kuopiossa tarkoituksenmukaista. Vai olisiko aineistolla vain niin pieni arvo ja käyttöaste, että käyttötarve tyydyttyisi kaukolainaamalla sitä ulkomailta.

Kaavailuissa haetaan harkitsevaisuutta Varastokirjastoon aineistoja lähettävien kirjastojen siirtopolitiikkaan. Lähtökohtana on, että kansalliseen kokoelmapolitiikkaan vaikuttaminen, Varastokirjastoon lähetettävä materiaalin valitseminen, tapahtuisi lähettäjäorganisaatioissa, joissa on asiantuntemusta siirrettävän aineiston aihe- ja tieteenaloista ja empiiristä tietämystä käyttäjäkunnan tarpeista. Suunnitelmien käytännön toteutus tarvitaan vielä tarkempaa pohdintaa. Rakenteeseen on esimerkiksi hahmoteltu kirjastojen päätöksenteon tueksi kokoelmayhdyshenkilöiden verkostoa.

Tarkempia tietoja Varastokirjaston suunnitelmista on odotettavissa lokakuun loppupuolella.

Kaarlo Mäkelä

 

 
 

Ei kommentteja: