Parlamenttikirjasto

maanantai 17. syyskuuta 2012

Pohjoismaisen oikeusvertailun työkaluja


 
Lainvalmistelussa pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkät juuret. Esimerkiksi 1960- ja 1970-luvuilla monia lakeja valmisteltiin yhteisissä pohjoismaisissa komiteoissa. Vaikka lakeja ei enää samalla tavalla valmistella yhteiskomiteoissa, ovat Pohjoismaat edelleen erittäin tärkeä referenssiryhmä kotimaisessa säädösvalmistelussa. Hallituksen esitysten kansainvälisessä vertailussa Ruotsi, Norja ja Tanska ovat lähes poikkeuksetta mukana.


Pohjoismaisen aineiston tärkeys heijastuu Eduskunnan kirjaston hankintapolitiikkaan ja palvelujen suunnitteluun. Kirjaston kokoelmissa on runsaasti pohjoismaista aineistoa, sekä virallisaineistoa että ostettua kirjallisuutta. Säädöslähteiden hausta on tiedonlähdeoppaita, pohjoismaisiin palveluihin ja verkkosivuille on linkkejä ELKI-linkkitietokannassa ja tiedonhallintakoulutusta järjestetään erikseen pohjoismaisista säädöslähteistä.


Virallisaineistoa, oikeuskirjallisuutta ja oikeudellinen Zeteo-palvelu
 
Kokoelmien virallisaineistoja ovat säädöskokoelmien ja valtiopäiväasiakirjojen lisäksi, esim. tuomioistuinten vuosikirjat. Ruotsalaiset SOU-mietinnöt ovat erittäin kysyttyä ja lainattua aineistoa, vaikka mietinnöt löytyvätkin nykyään verkosta, uudemmat Regeringskanslietpublikationer sivustolta ja vanhemmat skannattuina Kungliga biblioteket -kansalliskirjastonverkkopalvelussa.


Pohjoismaista oikeudellista kirjallisuutta on hankittu ja hankitaan jatkuvasti kokoelmiimme. Uusista teoksista voisi mainita esimerkiksi Norjan työoikeutta kuvailevan kattavan teoksen Arbeidsmiljøloven vuodelta 2011 ja Bo Svenssonin ja Johan Daneliuksen osakeyhtiölain kommentaariteoksen Aktiebolagslagen: kommentar och lagtext vuodelta 2012.
 

Eduskunnan kirjastoon on hankittu myös käyttöoikeus ruotsalaiseen Zeteo-palveluun.  Zeteo on oikeudellinen verkkopalvelu joka sisältää mm. lainsäädäntöä, lainvalmisteluaineistoa, oikeuskäytäntöä ja oikeudellisia kommentaariteoksia. Zeteossa on erittäin hyvät hakumahdollisuudet ja hakutuloksia on mahdollista lajitella monella eri tavalla. Palvelu on asiakkaidemme käytössä kirjaston lähiverkossa: Zeteoon tutustuminen edellyttää siis, toisin kuin esim. ELKI-linkkitietokannan käyttö, käyntiä Eduskunnan kirjaston tiloissa.
 

Pohjoismaiset verkkolähteet ELKI-linkkitietokannassa

ELKI on Eduskunnan kirjaston ylläpitämä tietokanta johon on kerätty maksuttomia ja luotettavia linkkejä hallinnon, oikeuden ja politiikan aloilta. Palvelun linkit ovat järjestetty aiheittain ja maittain sekä asiasanoitettu käytettävyyden lisäämiseksi. ELKI-linkkitietokanta on verkossa, joten sen käyttö edellyttää vain Internet-yhteyttä.

 
Aihe- ja maakohtaisen jaottelunsa johdosta ELKI on erinomainen portti oikeusvertailevan aineiston hakuun. Esimerkiksi norjalaisia säädöksiä kaipaava tiedonhakija voi valita ELKI:in oikeudellisista linkeistä otsikon säädöksiä ja tämän jälkeen klikata vasemman laidan maaluettelosta Norjaa. Tuloksena ELKI tarjoaa Lovdata-palvelun joka on Norjan Finlexiä vastaava säädöstietopankki sekä Oslon yliopiston ylläpitämän portaalin johon on viety englanninkielisiä käännöksiä norjalaisista säädöksistä.

 
Apua tiedonhakuun

Pohjoismaisten säädöslähteiden käytöstä on tehty tiedonhakuoppaita kirjaston verkkosivuille. Näiden käytännönläheisten oppaiden avulla pääsee hyvin alkuun pohjoismaisten säädösten haussa. Pohjoismaisista  säädöslähteistä ja Zeteo palvelusta järjestetään myös kaikille avoin, maksuton asiakaskoulutus 13.11.2012 Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa. Henkilökohtaista apua tiedonhakuun saat tietopalvelultamme joka palvelee arkisin klo 9-16. Tietopalveluun voit olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla tai tulla paikan päälle käymään. Vi står till din tjänst, också på svenska, välkommen!


Erika Bergström

Ei kommentteja: