Parlamenttikirjasto

perjantai 4. kesäkuuta 2010

Edelleen esteettömyyden tiellä

Kirjoittelin tähän blogiin lokakuussa 2008 ja kerroin Eduskunnan kirjastoon toteutetusta ns esteettömästä työpisteestä, jossa pyritään huomioidaan näkö- ja liikuntarajoitteisten tarpeita.

Työaseman sisältötarjontaa täydennettiin viime vuonna Näkövammaisten keskusliiton (NKL) tarjoamilla elektronisilla aineistoilla, joita käytetään yhdistyksen suunnittelemalla Luetus –ohjelmistolla. Näiden aineistojen käyttö edellyttää, että näkövammasta aiheutuva haitta-aste on vähintään 50 prosenttia.

Nyt kun työpiste on ollut käytössä puolisentoista vuotta täytyy todeta, että näitä erityiskäyttäjiä on ollut hyvin vähän. Mielestäni tähän voi olla useita syitä. Eräs vähäisen käytön syy voi olla mainonnan puuttuminen, mikä johtuu allekirjoittaneesta. Kirjaston kotisivulla on toki infoa esteettömästä työpisteestä , mutta varsinaista mainoskampanjaa erityisasiakasryhmille ei ole tehty. Kootut selitykset tulevat tässä - työpisteen asennus ja ohjelmistojen käyttöönotto pitkittyi, kun aina tuntui löytyvän jotakin pientä viilattavaa ja siksi "matalan profiilin" pitäminen tuntui viisaalta ratkaisulta.

Toinen syy voi olla se, että varsinkin näkörajoitteisilla on ehkä jo riittävästi tarvittavaa rautaa, ohjelmistoja ja aineistoja käytettävänä kotoa käsin NKL:n ja Celia:n (Näkövammaisten kirjasto) palveluina. Raudan ja ohjelmistojen osalta tilanne voi tosin olla hieman muuttumassa sillä Raha-automaattiyhdistys ei jatkossa enää aio avustaa NKL:ää tietokonelainaamon laite- ja ohjelmistohankinnoissa.

Kolmas syy näkörajoitteisten käyttäjien vähäisyyteen voi liittyä siihen, että Eduskunnan kirjaston esteettömästä työpisteestä puuttuvat esim lukutelevisio ja pistenäyttö. Vaikea arvioida, millainen tarve näille lisälaitteille olisi? Lukutelevision hankintaa puoltaisi se seikka, että esim. Eduskunnan valtiopäiväasiakirjoja löytyy tällä hetkellä digitaalisessa muodossa pääosin vasta vuodesta 1991 lähtien. Takautuvaa digitointia ollaan tämän aineiston osalta käynnistämässä mutta sen laajamittainen toteuttaminen vie aikaa ja rahaa.

Summa summarun - esteettömän työpisteen vähäisen käytön vuoksi sen sijoituspaikkaa kirjastossa ja oletuskäyttäjäprofiilia muutettiin toukokuussa 2010. Työpiste on nyt palvelukerrokseen perällä näyttelytilan vieressä. Käyttäjäprofiilimuutoksen myötä tavallinen käyttäjä voi hyödyntää työpistetttä muiden asiakastietokoneiden tapaan tiedonhakuun ja tekstinkäsittelyyn. Tarvittaessa työpisteeseen kirjaudutaan erityiskäyttäjäprofiililla, jolloin erityisohjelmistot, aineistot ja asetukset ovat käytettävissä. Nyt työpisteellä on päivittäin käyttäjiä mutta näkö- ja liikuntarajoitteiset asiakkaat ovat edelleen etusijalla. Siis tervetuloa käyttämään, kokeilemaan ja antamaan palautetta!


Heikki Rajala


Linkkejä

Esteetön eduskunta
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/tervetuloa/esteeton.htx

Vetoomus: Näkövammaisten asema tietoyhteiskunnan jäseninä turvattava!

Ei kommentteja: