Parlamenttikirjasto

perjantai 26. helmikuuta 2010

ELKI oikeudellisen tiedon aarrearkkuna

Kirjastossa on parhaillaan menossa ELKI-linkkikirjaston uudistamisprojekti. Uudistusprojektin ensimmäinen vaihe on linkkikokoelman perinpohjainen läpikäynti ja siivous. Jokainen ELKI:n verkkopalvelu tai -sivusto on tarkoitus arvioida, ja tarkistaa linkin asiasanat vastaamaan kirjastossa käytettävää EKS-asiasanastoa.

Varsinkin oikeudellisten aiheiden osalta moni linkki on korvattu paremmin ajan tasalla olevalla palvelulla tai verkkosivustolla. Linkit on myös kohdennettu syvemmälle palveluihin, esim. suoraan säädösten hakulomakkeelle, palveluiden käytettävyyden lisäämiseksi. Sisällön uudistamista seuraa aikanaan myös käyttöliittymän kohennus.

Joitakin ELKI:n oikeudellisten verkkopalvelujen helmiä

Oikeudellisten linkkien läpikäynti on ollut antoisaa ja opettavaista. Oma osaaminen päivittyy väistämättä kun esim. käy läpi muiden maiden säädöstietopankkeja. Oikeudellisia palveluja läpikäyvän tiimin kesken olemme työn kuluessa jakaneet keskenämme ahaa-elämyksiämme ELKI:ssä jo olevista, tai sinne lisättävistä uusista verkkopalveluista. Seuraavaksi muutama esimerkki arvokkaiksi kokemistamme verkkotiedonlähteistä:

New Yorkin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan (New York University School of Law) ylläpitämä oikeusvertaileva Globalex-palvelu on kerrassaan loistava! Siinä on maksuttomasti käytössä olevia artikkeleita oikeudellisista tiedonlähteistä eri maissa ja usein myös hyvät linkit artikkeleissa listattuihin verkkotiedonlähteisiin. Palvelusta on ollut suuri apu itse päivitystyössä ja Globalex lisätään myös ELKI:in oikeudellisten aiheiden hakemistoihin. Suosittelen Globalexiä lähtökohdaksi niille, jotka hakevat tietoa tietyn maan oikeusjärjestyksen rakenteesta ja käytössä olevista oikeudellisen alan painetuista ja verkkotiedonlähteistä.

Ruotsin eri tuomioistuinten ratkaisuja voi näppärästi hakea sikäläisen tuomioistuinlaitoksen ylläpitämästä ”Vägledande rättsfall” –tietokannasta. Haun voi kohdistaa joko tiettyyn tuomioistuimeen tai hakea itseään kiinnostavaan aiheeseen liittyviä oikeustapauksia useamman tuomioistuimen ratkaisukäytännöstä. Tuomioistuinlaitoksen sivuilla on luonnollisesti listaus aineiston kattavuudesta jokaisen eri tuomioistuimen osalta.

”Mykistyttävän hyvä palvelu Saksassa vireillä olevien säädöshankkeiden seuraamiseen!”, totesi kollegani innostuneena Beck kustantajan ylläpitämästä Beck-Aktuell palvelusta.

Finlexin säädöskäännösten tietokanta on kansainvälisesti ainutlaatuinen. Vastaavaa, hyvin ylläpidettyä ja määrällisesti laaja, säädöskäännösten tietokantaa ei muiden maiden säädöstietopankeista löydy. Lakien englanninkielisiä käännöksiä tarvitaan kuitenkin usein ja muiden maiden säädöskäännöksiä tarjoavia palveluja on myös koottu ELKI:iin. Esimerkkeinä voi mainita Viron oikeudellisen kielen instituutin (Eesti Öiguskeele keskus) englanninkieliset käännökset virolaisista laeista ja Itävallan liittokansleriviraston ylläpitämä ”Austrian laws in English” –palvelu.

Linkkikokoelmista lisäarvoa

ELKI-linkkikirjaston nykyinen käyttöliittymä on aikansa elänyt, linkkikokoelman aineisto ja tarkoitus puolestaan ei. Varsinkin oikeudellisten verkkotiedonlähteiden osalta tiedonhakija etsii usein mahdollisimman eksaktia ja virallista tietoa. Halutaan esim. Ruotsin perustuslain muuttamiseksi annettu hallituksen esitys tai Saksan voimassa oleva osakeyhtiölaki, eikä mitään sinne päin.

Uskallan väittää, että varsinkin oikeudelliset aineistot löytyvät helpommin ja kätevämmin ELKI:stä kuin pelkästään googlettamalla. Toki Googlenkin kautta näihin palveluihin pääsee, jos tietää palvelujen olemassa olosta tai jos osaa käyttää haussaan oikeita asiasanoja. ELKI:ssä alan keskeiset verkkopalvelut on jo haettu ja tarjottu asiakkaan käyttöön.

Kun ELKI:n meneillään oleva uudistustyö on saatettu loppuun uskon, että Eduskunnan kirjaston linkkikirjasto tulee tarjoamaan käyttäjilleen tiedonhaullista lisäarvoa vielä pitkän aikaa.

Erika Bergström

Ei kommentteja: