Parlamenttikirjasto

maanantai 1. joulukuuta 2008

Eduskuntakäsitteet tutuksi monikielisen sanaston avulla

Eduskuntasanasto avattiin eduskunnan verkkosivuilla julkiseen käyttöön viime viikolla. Sanasto tarjoaa lähes kuusi sataa eduskuntaan, eduskuntatyöhön ja sen toimintaympäristöön liittyvää käsitettä määriteltyinä ja selitettyinä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi termeille annetaan vastineet pohjoissaamen, saksan, espanjan, viron, ranskan ja venäjän kielellä.

Käännöksissä ja viestinnässä tarvitaan oikeita termejä
Terminologinen sanasto antaa suosituksia termien käytöstä kullakin sanaston kielellä. Sen tavoitteena on tehdä tunnetuksi ja vakiinnuttaa eduskuntaa koskevia käsitteitä ja termejä.

Sanaston varmoja käyttäjiä ovat kielenkääntäjät, joilla on pitkään ollut tarve saada käyttöönsä eduskuntaterminologiaa eri kielillä. Myös tiedottajat, opettajat, opiskelijat ja tietopalvelualan ammattilaiset hyötyvät nyt valmistuneesta sanastosta. Sanaston määritelmistä ja selitteistä löytyy yleiskielistä tietoa eduskunnan toiminnasta kenelle tahansa tällaista tietoa janoavalle.

Sanaston perusaineistona ovat olleet mm. eduskuntaa koskevat säädökset ja ohjeet sekä eduskunnan omat julkaisut ja verkkosivustot. Mukaan on otettu myös vain eduskunnan sisäisessä käytössä olevia käsitteitä, kuten esim. puhemiehen nuotit, joilla tarkoitetaan puhemiehelle täysistunnon johtamista varten laadittuja istuntokohtaisia ohjeita.

Mobiilisanakirja palvelee liikkuvia käyttäjiä
Terminologisen sanaston tuottaminen on monen tahon yhteistyötä. Tässä tapauksessa sisällön tuotti projektityöryhmä, jonka jäsenet ovat eduskunnan eri toimistojen ja yksikköjen omia asiantuntijoita. Terminologinen asiantuntemus saatiin valtioneuvoston kanslian kielipalvelusta, joka on tuottanut myös muita julkisen hallinnon sanastoja.

Sanastotyö on parhaimmillaan ollut sekä eduskuntatyön että terminologisen sanastotyön oppimisprosessi kaikille tähän työhön osallistuneille. Sanaston ruotsinkielisen osion tekivät eduskunnan omat ruotsin kielen kääntäjät ja muille kielille sanasto saatiin termityöhön perehtyneiden free lance - kääntäjien avulla. Sanaston verkkoversion teknisestä puolesta vastaa Kielikone Oy.

Sanastoa ylläpidetään ja päivitetään jatkuvasti niin, että uudet käsitteet saadaan verkkoversioon ajantasaisesti. Jotta sanasto saadaan mahdollisimman laajaan käyttöön, se on liitetty myös osaksi valtioneuvoston termipankki Valteria. Eduskunnan ja valtioneuvoston piirissä se on MOT-sanakirjapalvelujen kautta myös mobiilikäytössä.

Eduskuntasanaston löytyy osoitteesta: www.eduskunta.fi/eduskuntasanasto

- Marja Oksa-Pallasvuo

Ei kommentteja: