Parlamenttikirjasto

perjantai 12. lokakuuta 2018

Arvokasta asiaa


Joskus kuulee kysyttävän, miksi ihminen on valinnut työuran valtiolla, laajemmin ajateltuna julkisella sektorilla eli niin sanotusti kruunun leivissä. Paras kuulemani vastaus on, että valtiolla työskentely mahdollistaa omien arvojen mukaisen toiminnan. Luullakseni olen löytänyt itselleni hyvän patenttivastauksen.


Keskustelu yhteisöjen arvoista on ollut osa palveluja ja tuotteita tarjoavien yhteisöjen strategiatyötä jo vuosikymmeniä. Aikojen saatossa esimerkiksi kirjastolaitoksessa on käyty lukemattomia arvokeskusteluja ja löydetty erilaisia muotoiluja kirjastopalvelun ytimen kuvaamiseksi.

Ilman sen kummempaa tutkimusta uskallan väittää, että kirjastojen arvopaleteissa toistuvat käsitteet palvelu, avoimuus, yhdenvertaisuus, tasavertaisuus, asiakaslähtöisyys, tieto, kulttuuri ja sivistys eri muodoissa, eri tavoin yhdisteltyinä ja ilmaistuina.

Nyttemmin arvoihin on yhä enenevässä määrin ilmestymässä ekologisuus ja kestävän kehityksen periaatteet. Kirjastolaitos onkin jakamistalouden malliesimerkki – pilottihanke, joka on ollut käynnissä joitakin tuhansia vuosia.

Viime viikolla kirjastossamme oli vieraita Korean parlamenttikirjastosta. He ylistivät sekä yhdenvertaista koulutusjärjestelmäämme että avointa kirjastoverkkoamme ja totesivat niiden muodostavan yhdessä ekosysteemin, joka on mahdollistanut Suomen huippumenestyksen yhteiskuntana. Aina ei itsekään muista, miten suuri merkitys nuorelle valtiollemme on tällä mainitulla ekosysteemillä, joka perustuu yhteiskuntamme yhdessä demokraattisesti valitsemaan arvopohjaan.

Julkisten palveluiden tuottamisen ratkaiseva ero verrattuna yksityiseen palvelusektoriin on pyyteettömyys ja useimmiten myös vastikkeettomuus. Yksityisen sektorin palveluun liittyy aina vastikkeellisuus, kate ja ansainta. Yksityinen sektori palvelee kuluttajia, kun julkisen sektorin tavoitteena on tukea kansalaisten osallisuutta. Yksityinen sektori minimoi panoksen, maksimoi tuotoksen ja tuoton. Näin tulee ollakin, koska kyseessä on elinkeino. Yhteiskunta tarvitsee molemmat tavat tuottaa palveluita. Terveisiä sinne yksityisen sektorille – teiltä saa pääsääntöisesti erinomaista palvelua!

Mutta palatakseni julkisen verorahoilla pyörivän kirjastolaitoksen arvopohjaan.  Pyyteettömästi ja vastikkeettomasti kaikille tiedontarvitsijoille yhdenvertaisesti tarjottu avoin kirjastopalvelu on toimintaa, joka sopii omaan arvopohjaan. Kiitän tässä sitä nimettömäksi jäävää valtionhallinnon kollegaa, joka yhden lausahduksen avulla sai minut kiteyttämään itselleni oman uravalintani tarkoituksen.

Antti Virrankoski
Eduskunnan kirjaston johtaja


Ei kommentteja: