Parlamenttikirjasto

keskiviikko 3. lokakuuta 2018

Valtiopäiväasiakirjat avautuvat kansalaisen tietokoneelle


Eduskunnan kirjastossa vierailleet muistanevat palvelukerroksen ja lukusalin seinällä kiemurtavan painetun valtiopäiväasiakirjasarjan. Tämä sarja yksikamarisen eduskunnan alusta 1907 lähtien löytyy nyt myös digitoituna osoitteessa http://avoindata.eduskunta.fi/digitoidut/

Digitointityö on tehty vuosina 2015-2018. Painetun sarjan avulla pystyy hahmottamaan, miten laajasta aineistosta on kyse: noin 1,9 miljoonaa sivua! Asiakirjojen laatuvaatimuksiin on kiinnitetty huomiota muun muassa skannaustarkkuudessa, jotta asiakirjat on helppo hakea, lukea ja tulostaa.Valtiopäiväasiakirjojen käyttömahdollisuus digitoituna on loistava lisä eduskunnan tarjontaan eduskunta-aineistoista. Valtiopäiväasiakirjat ovat nyt käytettävissä jokaisen kansalaisen työpöydällä. Vuonna 1913 valtiopäiväasiakirjat saatiin kansalaisten käyttöön, kun Eduskunnan kirjasto avautui kaikille. Reilu sata vuotta myöhemmin voidaan lukea asiakirjoja ruudulta.

Valtiopäiväasiakirjat ovat jatkuvassa käytössä, myös vanhat osat. Niitä tarvitaan, käytetään ja luetaan, niitä on lainattu, kopioitu ja skannattu. Painettu sarja pysyy edelleen tarjolla.

Kuten painetun valtiopäiväasiakirjasarjan, samoin myös digitoitujen aineistojen käytön tärkeänä tukena ovat sarjan hakemisto-osat sekä eduskunnan verkkosivujen hakupalvelu. Myös hakupalvelu tarjoaa sähköiset kokotekstit pääsääntöisesti jo 1980-luvulta lähtien, mutta koska Digitoidut valtiopäiväasiakirjat –aineisto päättyy vuoteen 2000, tulee hakupalvelu toimimaan jatkossakin ainoana lähteenä uudempaan 2000-luvun aineistoon.

Paras lopputulos saavutetaan, kun eduskunnan hakupalvelua ja digitoitujen vp-asiakirjojen palvelua käytetään käsikädessä. Tämä siksi, että vaikka hakupalvelussa ei ole kokotekstejä vanhemmista asioista, sieltä löytyvät myös ns. asioiden käsittelytiedot sekä asiakirjaviitteet kokoteksteihin. Esimerkiksi tieto siitä milloin kyseessä oleva asia on ollut eduskunnan käsittelyssä, mitä ja minkä numeroisia asiakirjoja on syntynyt, mikä on ollut asian tarkka otsikko, milloin asiaa on käsitelty täysistunnoissa jne. Hakua tukevat lisäksi Hakemisto-osat, nekin nyt myös digitoituna.

Näillä apuvälineillä digitoidut kokotekstit löytyvät parhaiten, lisäksi valtiopäiväasiakirjasarjan rakenteen tuntemus on hyödyksi.

Digitoidut valtiopäiväasiakirjat –palvelussa voi tehdä hakuja ja ladata asiakirjoja omalle työasemalleen. Palvelun sivulta löytyy ohjeita ja apuvälineitä, ja palautetta otetaan mielellään vastaan.

Palataan vielä siihen, millaisia asioita valtiopäiväasiakirjoista etsitään?

Eduskunnan kirjastosta kysyttyjen asioiden kärjessä toistuva kysymys on, mistä löytää tietyn säädöksen valmisteluasiakirjat eli hallituksen esityksen ja valiokuntamietinnön ja –lausunnot. Miten esim. jokin pykälä on hallituksen esityksen perusteluissa perusteltu? Halutaan käydä läpi jonkin asian täysistuntokeskustelu, mitä siellä on noussut esille? Onko ollut jokin erityisesti keskustelua herättävä kohta? Tai halutaan katsoa erityisesti tietyn kansanedustajan puheenvuorot asiaan liittyen tai jopa äänestystiedot.

Juuri tällä hetkellä esillä olevan asian, esim. lainsäädäntöhankkeen taustaksi halutaan tutkia saman aiheen aiempaa eduskuntakäsittelyä ja –keskustelua. Lainsäädännön valmistelijat ministeriöissä, muut julkisyhteisöt, oikeuslaitokset jne. tarvitsevat säännöllisesti taustoja ja asiakirjoja työlleen.
Tutkimuskäyttöä varten kahlataan monesti läpi laajaa aineistoa, vaikkapa muutaman vuosikymmenen ajalta. Tutkimuksen kohteena voi olla muutakin kuin yksittäinen asia, kuten jokin ilmiö, kansaedustajien toiminta, täysistuntokeskustelut jne.

Kirjaston ja tietopalvelun rooli muuttuu opastavampaan suuntaan, neuvomme hakupalvelun ja tämän uuden palvelun käyttöä. Pystymme myös avaamaan asiakkaillemme eduskuntakäsittelyprosessia sekä valtiopäiväasiakirjasarjan rakennetta. Apua Digitoitujen valtiopäiväasiakirjojen –palvelun käytössä voikin pyytää Eduskunnan kirjastosta.

Kristiina Hakala

Ei kommentteja: