Parlamenttikirjasto

perjantai 23. helmikuuta 2018

Kirjasto elektronisten aineistojen tarjoajana


Tiedon muuttuminen digitaaliseksi on muuttanut myös tietoaineistojen löydettävyyttä ja saatavuutta. Voidaan sanoa, että yksilön näkökulmasta tiedonsaanti on sekä laajentunut että rajoittunut. Elektronista aineistoa löytyy runsaasti suoraan verkosta kirjastojen ja eri organisaatioiden tarjoamana. Digitaalisuus on merkittävä suunta myös mediapalveluissa. Kaupallisten toimijoiden laaja tarjonta on kuitenkin ns. maksumuurin takana.


Tutkimustulosten avoimeen julkaisemiseen pyritään maailmanlaajuisesti. Avoimella julkaisulla (Open Access, lyh. OA) tarkoitetaan verkkojulkaisumuotoa, jossa tieteellinen julkaisu on avoimesti saatavilla ja kaikkien hyödynnettävissä maksuttomasti. Kaikki tutkimusaineisto ei ole vapaasti verkosta saatavaa, sillä tutkija voi itse edelleen määritellä julkisuuden asteen ja käyttöoikeudet tallentaessaan tutkimuksensa digitaaliseen arkistoon.

Kirjastot laajentavat pääsyä elektronisiin julkaisuihin ja hankkivat kokoelmiinsa yhä enemmän e-aineistoja. Elektronisten aineistojen tekijänoikeudet ovat erilaiset kuin painettujen julkaisujen. E-aineistojen käyttöön liittyvissä lisenssisopimuksissa määritellään aineiston käyttäjät, käyttöpaikka ja muut mahdolliset käyttöoikeudet. Kirjaston asiantuntemusta kannattaa hyödyntää e-aineistoja etsiessään, sillä niitä on saatavana avoimesti, maksullisesti, kirjaston tarjoamana ja kaukopalvelun välittämänä.

E-aineistojen tarjonta Eduskunnan kirjastossa 
Eduskunnan kirjasto hankkii oikeus- ja yhteiskuntatieteiden aloilta ja asiakkaiden tarpeen mukaan lisenssejä ja käyttöoikeuksia erityyppisiin aineistoihin ja tietokantoihin. Aineistojen ja palvelujen tarjoajana kirjastolla on kaksi roolia, omalle kehysorganisaatiolle tarvittavan tiedon hankkiminen ja avoimeen tietoon pääsyn toteuttaminen. Kirjasto tarjoaa lukuisia maksullisia digitaalisia sisältöjä, e-lehtiä, e-kirjoja ja muita e-aineistoja ja hakupalveluja ilmaiseksi. Osaan elektronisista aineistoista pääsee suoraan verkossa ja osaa voi käyttää kirjaston asiakastiloissa olevilla työasemilla.


Kaukopalvelu täydentää e-aineistojen saatavuutta
Kaukopalvelu on toimintaa, jossa hyödynnetään laajan kirjastoverkon aineistotarjontaa. Se on maiden rajat ylittävää kirjastojen välistä yhteistyötä. Kaukopalveluperiaatteen mukaan silloin, kun asiakkaan tarvitsemaa julkaisua tai artikkelia ei löydy kirjaston omista kokoelmista, se voidaan tilata kaukolainaan toisesta kirjastosta. Painetun aineiston kohdalla periaate toimii hyvin. Elektronisten aineistojen saatavuudessa kaukopalvelun välityksellä on useitakin rajoitteita. E-kirjojen kaukolainaaminen ei vielä ole mahdollista, joten kaukopalvelun kautta saa lähinnä artikkeliaineistoa.

Elektronisten kopioiden välittäminen asiakkaalle onnistuu lisenssien ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Pääsääntönä on, että aineistoja on luvallista lähettää kaukopalvelun kautta ei-kaupallisille tahoille. E-aineistoja voidaan lähettää sähköpostilla ainoastaan kirjastojen ja niitä vastaavien tietopalveluyksiköiden välillä. Asiakkaalle aineisto toimitetaan paperille tulostettuna, vaikka hänen toiveenaan olisikin ollut sähköinen kopio.

Eduskunnan kirjaston kaukopalvelua voivat käyttää eduskunnan ja sen yhteydessä toimivien erillislaitosten lisäksi oikeus- ja yhteiskuntatieteen tutkijat. Se tilaa kirjaston asiakkaiden pyynnöstä aineistoa, jota Eduskunnan kirjaston kokoelmissa ei ole. Tervetuloa kaukopalvelun asiakkaaksi!

Eija Kajava

Kaukopalvelupyyntölomake

kirjasto.kaukopalvelu(at)eduskunta.fi

puh. 09 432 3450


Lue myös:
Verkkokirjahylly Eduskunnan kirjastossa
Marja Autio, Parlamenttikirjasto-blogi 11.3.2016

Ei kommentteja: