Parlamenttikirjasto

perjantai 9. helmikuuta 2018

Kaikille avointa koulutusta tiedonlähteisiin


Eduskunnan kirjaston aineistot muodostuvat aihealueista eduskuntatieto, oikeudellinen tieto ja yhteiskuntatieto. Kokoelmien lisäksi tarjoamme koulutusta aiheisiin liittyvistä tiedonlähteistä ja tietokantojen käytöstä. Syksyisin ja keväisin on perinteisesti järjestetty sarja koulutuksia, jotka ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.
Koulutukset pidetään joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta tiistaiaamuisin kirjaston koulutustila Aurorassa. Koulutussarjojen sisällöt vaihtelevat jonkin verran, mutta kaikkein keskeisimmät aiheet ovat mukana joka syksy ja kevät. Tämän kevään avoimet koulutukset pyörähtivät käyntiin tammikuun lopussa verkkotiedonhaun perusteilla ja kirjaston ja arkiston esittelyllä. Helmikuun ensimmäisen koulutuksen aiheena oli ” Miten löydän eduskunnan asiakirjoja ja seuraan eduskunnan toimintaa verkossa?” Tämä keskeinen koulutus on ohjelmassa vielä toisenkin kerran 24.4. Se päättää näillä näkymin käynnissä olevan kevään 2018 koulutussarjan.


Eduskunnan asiakirjat ja toiminta -koulutuksessa opastetaan ennen kaikkea lakien esitöiden löytämiseen. Seuraavissa tiedonlähdekoulutuksissa siirrytään muiden oikeuslähteiden pariin.  Finlex ja muut kotimaiset säädöslähteet –koulutuksessa tiistaina 13.2.2018 selviää, kuinka kansalliset lait ja muut säädökset löytyvät maksuttomasta Finlex-palvelusta. Eduskunnan kirjaston asiakaskoneilla ovat käytettävissä kaupalliset Edilex- ja Suomen Laki –palvelut. Niinpä tutustutaan myös noiden palveluiden lainsäädäntöosioihin.
Tiistaina 27.2.2018 on vuorossa ”Oikeustapaukset verkossa”. Tavoitteena on antaa kuva kotimaisista tuomioistuimista ja niiden toiminnasta sekä opastaa verkossa saatavilla olevien tuomioistuinratkaisujen löytämiseen. Koulutuksen loppupuolelle on lisäksi esittelyssä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen HUDOC -tietokanta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ottaa kantaa siihen, onko Euroopan ihmisoikeussopimukseen sitoutunut Euroopan neuvoston jäsenvaltio käsiteltävissä tapauksissa rikkonut sopimuksen velvoitteita.
Maaliskuun kaksi ensimmäistä koulutusta liittyvät Euroopan unioniin ja EU-oikeuteen. Tiistaina 6.3.2018 tavoitteena on oppia ymmärtämään EU-asioiden käsittelyprosessia Suomessa. Seuraavaksi 13.3.2018 perehdytään Euroopan unionin oikeudellisia aineistoja sisältävään laajaan tietopankkiin, EUR-Lexiin. Lisäksi esitellään EU-tuomioistuimen CURIA-verkkopalvelua.
Eduskunnan kirjasto on kansainvälisten järjestöjen erikoiskirjasto, joka välittää tietoa järjestöjen toiminnasta. Kirjaston kokoelmassa on erityisesti YK:n ja sen erityisjärjestöjen, kuten ILO:n, IMF:n, IMO:n sekä Kansainliiton asiakirjoja ja julkaisuja. On siis itsestään selvää, että aina välillä kirjastossa järjestetään avoin YK-aiheinen koulutus. Sellainen on vuorossa 20.3.2018, jolloin tavoitteena on perehdyttää osallistujat Yhdistyneiden kansakuntien perustiedonlähteisiin. Pääpaino on YK:n verkkosivujen ja sähköisten tiedonlähteiden esittelyssä.
Huhtikuussa kevät ja avointen koulutusten sarja on edennyt pitkälle. Lainsäädäntöprosessin tiedonlähteet –koulutus 10.4.2018 kokoaa tavallaan yhteen paljon siitä, mitä monissa aiemmissa koulutuksissa on jollain tasolla jo käsitelty. Tavoitteena on antaa yleiskuva lainsäädäntöprosessin eri vaiheista, esivalmistelusta säädöksen julkaisuun asti. Lainsäädäntöhankkeista ja niiden vaiheista on tietoa monissa eri verkkolähteissä. Koulutuksessa perehdytään tärkeimpiin verkkolähteisiin ja annetaan vinkkejä käytännön tiedonhakuun.
Kansalainen vaikuttajana –koulutus pidetään 17.4.2018. Esittelytekstissä todetaan ”Eduskunta edustaa kansaa ja säätää lait. Kansalaisen ainoa tapa vaikuttaa ei ole äänestäminen vaaleissa, vaan lainsäädäntöön voi vaikuttaa myös lainvalmistelun eri vaiheissa.” Koulutuksessa käydään läpi vaikuttamisen neljä perusosaa: 1. Äänestäminen, 2. Aloitteen tekeminen / kannattaminen, 3. Keskusteleminen ja 4. Päätöksenteon ja toimeenpanon seuraaminen.
Koulutuskuvauksissa on saatavilla lisätietoa. Koulutuksiin pyydetään ilmoittautumaan etukäteen. Avoimia koulutuksia on järjestetty kauan. Vasta viime vuosina olemme pyytäneet ennakkoilmoittautumisia. Suurin syy tähän on, että osallistujille on tarjolla tiedon lisäksi kahvia ja teetä. Älä anna ilmoittautumisen kuitenkaan estää tuloasi, jos huomaat vaikka edellisenä iltana, että tuo koulutushan olisi hyvä. Olet lämpimästi tervetullut, olitpa ilmoittautunut tai et!

Mirja Pakarinen 

Ei kommentteja: