Parlamenttikirjasto

perjantai 10. huhtikuuta 2015

Oikeushistoriallisia poimintoja Eduskunnan kirjastossa

Oikeushistoria tieteenä sijoittuu oikeus- ja historiatieteiden väliseen laajaan maastoon ja tavallisesti sen katsotaan ajallisesti ulottuvan antiikin ajoista nykypäivään.  Tutkimuksen kohteena ovat oikeudelliset ilmiöt ja muutokset eri aikoina, mutta tutkimusmetodit tulevat useimmiten historiatieteiden alalta.

Eduskunnan kirjastossa on luonnollisesti oma aiheluokkansa (13) oikeushistorialliselle kirjallisuudelle. Kirjaston kokoelmiin hankitaan kotimaista oikeushistoriallista aineistoa kattavasti ja ulkomaista aineistoa valikoivammin. Seuraavassa muutama hajapoiminto viimeaikaisista hankinnoistamme.Pia-Letto Vanamon 60-vuotisjuhlakirja Oikeuden historiasta tulevaisuuden Eurooppaan  sisältää juhlakirjojen tapaan monipuolisen joukon tiiviitä kirjoituksia eri aiheista. Mainittakoon esimerkkeinä Jaakko Husan Pohjolan oikeus – yhtä perhettä?, Jukka Kekkosen Oikeushistoria huipulta huipulle, Toomas Kotkaksen Suomalainen hyvinvointivaltio ja sosiaalisten oikeuksien lyhyt historia sekä Terttu Utriaisen Historia opettaa rikosoikeustieteilijöitä.

Pitkän uran valtiosääntöoikeuden ja oikeushistorian tutkijana tehneen Antero Jyrängin Kansa kahtia, henki halpaa: oikeus sisällissodan Suomessa? on kirjoittajansa mukaan laajalle yleisölle suunnattu esitys vuoden 1918 tapahtumista oikeuden kannalta. Kirja liikkuu historiantutkimuksen ja oikeushistorian välimaastossa eikä kirjoittajan mukaan täytä kaikkia oikeustieteen vaatimuksia. Jyränki havainnoi ajan tapahtumia samalla kun pyrkii kirjassaan etsimään vastauksia kysymykseen, miten oikeuden kävi sisällissodan aikana ja sen seurauksena.

Tuomioistuinlaitos ja lakimiesammatit ovat kansainvälisestikin katsottuna olleet oikeushistoriassa tyypillisiä ja runsaasti käsiteltyjä aiheita. European supreme courts : a portrait through history on esteettisesti korkeatasoinen kuvitettu kirja, jonka ensimmäisessä osassa käsitellään ja vertaillaan eri maiden korkeimpien tuomioistuimien kehitystä ja oikeudenhoitoa keskiajalta nykypäivään. Teoksen toisessa, lyhyemmässä osassa on kansainvälisiä tuomioistuimia koskevia artikkeleita. Kirjoittajakunta on yliopistotutkijoita Euroopan eri maista.

Stephen C. Neffin Justice among nations: a history of international law  on laaja yleisesitys kansainvälisen oikeuden kehityksestä. Teoksessa lähdetään muinaisesta Kiinasta, jossa kehitettiin ensimmäiset kansainvälisen oikeuden opit, edetään roomalaisen oikeuden, keskiajan Euroopan ja 1900- luvun tapahtumien kautta nykyaikaan, kansainvälisiin järjestöihin ja tuomioistuimiin. Viimeisessä luvussa käsitellään oikeusvaltiota uhkaavia nykyajan haasteita: terrorismia, kansanmurhia, ympäristöuhkia. Kirjassa on huolellisesti laadittu asiahakemisto sekä kattavasti lähdetietoja ja alaviitteitä syvempää tietoa tarvitsevalle.

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia julkaisusta, joita asiakkaamme haluaisivat hankittavan kokoelmaamme. Ehdotuksessa tulisi kertoa mahdollisimman tarkat tiedot julkaisusta ja mielellään myös perustelut, miksi kirja tulisi hankkia. Pyrimme toteuttamaan profiiliimme sopivat toivomukset.

Marja Autio

Viimeaikaista oikeushistoriallista kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa 


Ei kommentteja: