Parlamenttikirjasto

keskiviikko 27. maaliskuuta 2013

Verkkopalveluja uudistamassa II

Viime kesänä kerroin eduskunnan ja Eduskunnan kirjaston verkkopalvelujen uudistamisesta (Verkkopalvelujauudistamassa). Hanke on edennyt, vaikkakaan ei alkuperäisen aikataulusuunnitelman mukaan.

Eduskunnan verkkopalvelun uudistamisessa on parhaillaan menossa sisällöntuotantovaihe. Alkuvuodesta koulutettiin tutor-käyttäjiä ja sisällönylläpitäjiä. Nyt luodaan uusia sivuja ja tallennetaan niille sisältöä. Eduskunnan kirjaston verkkopalvelun uudistaminen aloitettiin myöhemmin kuin eduskunnan hanke, mutta uusien sivujen tuottaminen on jo käynnistymässä kirjastonkin hankkeessa.

Heinä–lokakuussa 2012 toteutimme kirjaston käyttäjille suunnatun verkkopalvelukyselyn, jossa kysyttiin muun muassa, mitä toivoisit Eduskunnan kirjaston verkkosivuilta, mitä haluaisit muuttaa Eduskunnan kirjaston verkkosivuilla tai miten uudistaisit sivuja sekä mikä on mielestäsi tärkeää hyvässä verkkopalvelussa.

Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että kirjaston verkkosivuilta toivotaan sisältöjä. Erityisesti odotetaan ammattilaisten suodattama, muokkaamaa ja vinkkaamaa sisältöä. Lisäksi odotetaan aktiivisuutta ja innostuneisuutta. Asiakkaalle tulisi välittyä tunne siitä, että kirjasto on ajassa mukana. Tärkeintä on kuitenkin käytettävyys. Se, että asiakas löytää tarvitsemansa tiedon vaivatta ja osaa käyttää palveluja.

Verkkopalvelukyselyn kautta saatiin myös ilmoittautumisia kirjastossa järjestettyihin työpajoihin. Järjestimme loka–marraskuussa 2012 kolme työpajaa, joihin osallistui kirjaston asiakkaita ja henkilökuntaa. Työpajoissa ideoitiin, mitä kirjaston uusilla verkkosivuilla tulisi olla. Työpajojen tuloksena nousivat esille mm. seuraavat teemat: kirjasto kiinni ajassa, kirjaston esittely, visuaalisuus, asiakaslähtöinen näkökulma, fokus substanssiin, haku-toiminto, vuorovaikutus/sosiaalinen media, palvelut selkeästi esille, markkinointi/tapahtumat. Pyrimme hyödyntämään työpajoissa syntyneitä ideoita uusien verkkosivujemme suunnittelussa ja toteutuksessa. Kiitos kaikille mukana olleille! Uusia ideoita vastaanotetaan edelleenkin!

Olemme käynnistäneet uuden verkkopalvelumme suunnittelun verkkopalvelutiimissä. Pohdittavana on ollut muun muassa, miten asiat järjestetään ja ryhmitellään uusilla sivuilla, jotta ne olisivat helposti ja vaivattomasti löydettävissä. Keskeisiksi osa-alueiksi ovat muodostumassa kirjaston palvelut ja aineistot/tietosisällöt. Uudesta etusivusta sekä keskeisten aihealueiden aloitussivuista on laadittu luonnokset. Työtä on nopeuttanut se, että ideointipalaverien jälkeen voimme tehdä ensimmäiset luonnokset sivuista suoraan tuotantoympäristöön.
 
Pyrimme luomaan kirjaston sivuston kiinteäksi osaksi eduskunnan verkkopalvelua, mm. noudattamalla sivujen rakenteessa ja visuaalisuudessa eduskunnan sivujen mallia. Parhaillaan suunnittelemme kirjaston verkkopalvelun rakennetta kokonaisuudessaan, tuotamme mallisivuja sekä opettelemme lisää uuden julkaisujärjestelmä ominaisuuksista ja toiminnoista. Uuteen julkaisujärjestelmään (SharePoint 2010) tutustuminen onkin edennyt pitkälti tekemällä oppii -menetelmällä.

Vaikka suunnitellemme uutta verkkopalvelua, tuotamme edelleenkin uutta sisältöä myös nykyisille sivuillemme. Tänä vuonna valmistunut uusi, laaja sisältökokonaisuus käsittelee Euroopan talouskriisiä. Euroopantalouskriisi -tietopakettiin on koottu keskeisimpiä Euroopan talouskriisiin liittyviä päätöksiä ja asiakirjoja. Tietopaketti sisältää ajantasaista tietoa Espanjan, Irlannin, Kreikan ja Kyproksen lainaohjelmista. Siinä kuvataan kronologisesti, miten päätöksenteko kriisimaiden lainaohjelmista on edennyt niin Euroopan unionin kuin eduskunnankin tasolla. Lisäksi uusia Lakihankkeidentietopaketteja julkaistaan säännöllisesti.
 
Uutta verkkopalveluamme saatte odotella todennäköisesti vuodenvaihteen tienoille, mutta jo ennen sitä kuulette varmaan lisää hankkeen etenemisestä.
 

Leena Karjalainen

Ei kommentteja: