Parlamenttikirjasto

tiistai 13. maaliskuuta 2012

Haasteena säädösvalmisteluun liittyvän tiedon saavutettavuus


Suomessa kansalaisen oikeus tietoon on turvattu perustuslaissa. Perustuslain 12 § turvaa sananvapauden ja asiakirjojen julkisuuden. Julkisen vallan on perustuslain 22 §:n mukaan turvattava perusoikeuksien, mukaan lukien sananvapauden ja tiedonsaannin, toteutuminen. Perustuslaissa on myös oma pykälänsä säädösten julkaisemisesta.

Suomessa oikeudellista tietoa on tänä päivänä melko hyvin saatavissa verkossa. Säädöksiin ja säädösvalmisteluun liittyvä tieto on kuitenkin hajanaista: Säädösvalmisteluun liittyvää aineistoa on valtioneuvoston hankerekisteri HARE:ssa ja ministeriöiden omilla verkkosivuilla. Eduskuntakäsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat haettavissa eduskunnan valtiopäiväasiat ja –asiakirjat hakupalvelussa ja annetut säädökset Finlex-säädöstietopankissa. Relevanttien aineistojen kokoaminen näistä eri verkkolähteistä saattaa olla kansalaiselle hyvinkin aikaa vievää ja hankalaa.

Varsinaisen virallisaineiston lisäksi säädöshankkeesta tietoa hakevaa kiinnostaa usein hankkeen uutisointi, aiheesta käyty kansalaiskeskustelu, asian sääntely muissa maissa sekä erilaisten viranomaisten ja järjestöjen aihetta käsittelevät julkaisut ja verkkosivustot. Myös aihetta yleisemmin käsittelevä kirjallisuus saattaa olla aiheeseen perehtymisen kannalta hyvinkin keskeistä. Jos tietämystään säädöshankkeesta haluaa laajentaa näillä aineistoilla, tiedonhaku edellyttää entistä enemmän asiantuntemusta ja aikaa.

Eduskunnan kirjasto on vastannut säädösvalmisteluun liittyvän tiedon tavoitettavuuden ja ymmärrettävyyden haasteeseen avaamalla verkkoon Lakihankkeiden tietopaketit LATI –palvelun. Palvelun ideana on laatia keskeisistä lainsäädäntöhankkeista tietopaketteja, joissa on kootusti tietoa kyseisestä hankkeesta. Tietopaketteihin kerätään aineistoa sekä eduskuntakäsittelyä edeltävältä ajalta, että itse eduskuntakäsittelystä. Tietopaketteihin sisällytetään myös hankkeita koskevaa uutisointia, oikeusvertailevaa aineistoa, kirjallisuutta, sekä tutkimusaineistoa. Lisäksi tietopaketteihin lisätään soveltuvin osin tietoa esim. kansalaisten mahdollisuuksista vaikuttaa kyseisen hankkeen valmisteluun.

LATI-palvelu avattiin marraskuussa 2011 ja sai heti positiivista palautetta asiakkailtamme. Palvelussa on tällä hetkellä kahdeksan tietopakettia, joista kolme on jo loppuun saatettuja säädöshankkeita. Ensimmäisiksi tietopaketin aiheiksi valittiin mm. kuntauudistus, adoptiolaki ja kansalaisaloitelaki. Tässä vaiheessa palveluun on tarkoitus lisätä keskimäärin yksi uusi tietopaketti kuukaudessa. Tietopakettien aiheet valitaan siten, että ne kiinnostavat mahdollisimman laajasti eri asiakasryhmiämme.

LATI-palvelu on uusi ja hakee edelleen muotoaan. Palvelun pitkän tähtäimen visiona voidaan pitää tavoitetta luoda laajasti tunnettu, kiinnostavia säädöshankkeita seuraava, ajantasainen, kattava ja käyttäjiensä kanssa vuorovaikutuksessa toimiva oikeudellinen palvelu, joka omalta osaltaan edesauttaa eri asiakasryhmien mahdollisuuksia hahmottaa säädöshankkeisiin liittyvien aineistojen kokonaisuuksia.

Tämän vision toteutumiseen on ilman muuta pitkä matka kuljettavana. LATI-palvelun kehittäminen edellyttää asiantuntevaa ja pitkäjänteistä työpanosta kirjaston henkilökunnalta. Se edellyttää myös, hyvät asiakkaat, teidän panostanne. LATI-palvelua koskeva palaute on meille ensiarvoisen tärkeää, kuten ovat myös ehdotukset palveluun liittyvistä uusista tietopaketeista ja aineistosta jolla tietopaketteja tulisi täydentää. Tulkaa siis mukaan kehittämän kanssamme LATI-palvelusta tavoitteemme mukainen oikeudellinen palvelu!

Erika Bergström


Lakihankkeiden tietopaketit LATI -palvelu

1 kommentti:

Sini kirjoitti...

Selailin tuota HARE-palvelua. Järkytyksekseni kaikki asiakirjat eivät olleet kaikkien käytettävissä: mm. jotkut lausunnot olivat doc-tiedostomuodossa, joka vaatii käyttäjältä Microsoft Word-ohjelmaa. Toivoisin, että ottaisitte tämänkin huomioon ja tallentaisitte kaikki dokumentit pdf-muodossa.