Parlamenttikirjasto

perjantai 30. syyskuuta 2011

Kirjastotyön etiikka - mitä se on?

Kirjastoalalla pohditaan eettisiä kysymyksiä samaan tapaan kuin muillakin aloilla, esimerkkinä lääkärit tai juristit. Miten toimii hyvä kirjasto, mitkä arvot kirjastotyöntekijöitä ohjaavat? Tämän päivän kirjastoetiikan haasteet liittyvät mm. tekijänoikeuksiin, tietosuojaan ja sananvapauteen.

 Kirjastoalan etiikkatyöryhmä laati uudet kirjastotyön eettiset periaatteet pitkällisen keskustelun jälkeen v. 2009. Niistä on äskettäin tehty julkaisu, joka on luettavissa verkossa ja painettuna. Eettiset periaatteet on ilmaistu julkaisussa kolmella kielellä (suomi, ruotsi ja englanti).

Etiikkatyöryhmän toimeksiantajina olivat Suomen kirjastoseura, Finlands svenska biblioteksförening ja Suomen tieteellinen kirjastoseura. Etiikkatyöryhmän wiki-sivuilta voi lukea, miten eettiset pohdinnat kulkivat ja työ edistyi. Niiltä näkee myös, miten laajan tausta-aineiston etiikkatyöryhmä työssään otti huomioon. Osa wikissä luettavissa olevista työryhmän jäsenten kommenteista on otettu nyt julkaistujen eettisten periaatteiden kommenttiosuuteen antamaan taustatietoa tiiviiksi muotoilluille periaatteille.

Kirjastotyön eettiset periaatteet on tarkoitettu julkisissa kirjastoissa ja tietopalveluissa työskenteleville ammattilaisille ohjenuoraksi työssä. Kirjastonkäyttäjiä kirjastotyön eettisten periaatteiden tuntemus auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään kirjastojen tehtäviä ja niiden ulottuvuuksia.


"Kirjastotyön eettiset periaatteet (ks. koko julkaisu linkistä)

Kirjastoammattilaisen tehtävät
1. Edistämme osallisuutta tarjoamalla pääsyn tietoon, ideoihin ja kulttuuriseen aineistoon.
2. Takaamme monenlaisen luovan toiminnan dokumentoitujen tulosten saatavuuden ja edistämme niiden syntymistä tarjoamalla käyttäjille mahdollisimman monipuoliset kokoelmat ja niihin liittyvät palvelut.
3. Säilytämme ja annamme käyttöön kansallista kulttuuriaineistoa.
4. Edistämme sekä omaehtoista että tavoitteellista oppimista ja itsensä kehittämistä.
5. Tuemme aktiivista kansalaisuutta sekä kriittistä suhtautumista mediasisältöihin.
6. Edistämme kulttuurista monimuotoisuutta.

Puolueettomuus
7. Kehitämme kokoelmia ja tarjoamme palveluita ammatillisin perustein, emme poliittisten, moraalisten, uskonnollisten tai henkilökohtaisten mieltymystemme perusteella.
8. Ammattitaitomme sekä kirjastojen aineistot ja palvelut ovat kaikkien ulottuvilla katsomatta ikään, uskontoon, sosiaaliseen asemaan, rotuun tai muuhun ulkoiseen tekijään.
9. Toimimme puolueettomasti ja luottamuksellisesti ja takaamme kirjaston käyttäjien yksityisyyden ja nimettömyyden.

Kannanottoja hyvän elämän puolesta
10. Edistämme reilujen pelisääntöjen noudattamista kirjastoissa ja verkossa.
11. Kehitämme kirjastoa julkisena tilana, joka on avoin, epäkaupallinen ja turvallinen fyysinen ja virtuaalinen ympäristö kaikille.
12 Seuraamme, selvitämme ja otamme huomioon käyttäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen järjestämisestä.

Työyhteisö
13. Toimimme yhteistyössä muiden kotimaisten ja kansainvälisten kirjastojen ja tietopalvelujen kanssa.
14. Tunnemme henkilökohtaista vastuuta omas¬ta ja työyhteisömme kehityksestä ja ylläpidämme aktiivisesti ammattitaitoamme.
15. Arvostamme ja tuemme muita ammatissa toimivia kollegoja.
16. Täytämme velvollisuutemme sekä kirjastojen käyttäjiä että työnantajaa kohtaan." (Kirjastotyön eettiset periaatteet s. 3)


Eduskunnan kirjaston ammattieettiset ohjeet
 
Myös Eduskunnan kirjastossa on pohdittu kirjastoammatillista etiikkaa. Julkaisimme omat ammattieettiset ohjeemme kolmella kielellä syksyllä 2006. Ne ovat rakenteellisesti toisenlaiset ja ehkä pragmaattisemmat kuin kirjastoalan etiikkatyöryhmän laatimat periaatteet mutta sisällöllisesti näissä on myös paljon samaa. Esimerkiksi puolueettomuus, luottamuksellisuus ja verkostoituminen ovat kantavia ajatuksia kummassakin koodistossa.


Kirjastotyön yleiset eettiset periaatteet ovat helposti ja täysin sovellettavissa ja noudatettavissa myös Eduskunnan kirjastossa omien ammattieettisten ohjeidemme rinnalla.


Eduskunnan kirjaston ammattieettiset ohjeet päättyvät mainintaan eettisen keskustelun jatkamisen välttämättömyydestä. Kirjastossa onkin tuoreen strategian ja eduskunnan kansliassa käytävän arvokeskustelun myötä sovittu, että ammattieettiset ohjeet otetaan uudestaan tarkasteluun niin että ne päivitetään tarpeen mukaan vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden haasteita kirjastotyön etiikalle.


  
Sirkka-Liisa Korkeila


Linkkejä:


Ei kommentteja: