Parlamenttikirjasto

perjantai 29. lokakuuta 2010

Miten verkkopalveluja tulisi markkinoida – haasteita Eduskunnan kirjaston käyttäjäkyselyn tulosten pohjalta

Keväällä Eduskunnan kirjastossa toteutetun käyttäjäkyselyn tuloksista käy ilmi, että kirjaston uudemmat verkkopalvelut tunnetaan huonosti. Kyselyn tuloksia käsiteltäessä olemme miettineet, miten tehdä tunnetuksi kirjaston uusia verkkopalveluja sekä lisätä jo olemassa olevien verkkopalvelujen käyttöä.

Hyvät lukijat, osaisitteko te kertoa meille, miten ja millä välineillä verkkopalveluja tulisi esitellä, jotta ne löydettäisiin ja herättäisivät kiinnostusta? Mikä saa teidät kiinnostumaan uusista verkkopalveluista ja ottamaan ne käyttöön? Miten itse olette markkinoineet uusia verkkopalvelujanne? Entä, minkälaisia verkkopalveluja toivoisitte Eduskunnan kirjaston tarjoavan?

Verkkopalvelujen markkinoinnin lisäksi haasteellisina osa-alueina kyselyn vastauksissa nousivat esiin tiedotuksen parantaminen ja tiedonhallinnan koulutuksen kehittäminen. Myös vinkit tiedotuksen ja asiakkaille suunnatun koulutuksen kehittämiseksi ovat tervetulleita!

Kyselyn tulosten mukaan Eduskunnan kirjaston vahvuudet ovat palveluissa, erityisesti asiakaspalvelussa. Sekä palveluja että palvelujen vaikuttavuutta arvioitaessa saatiin paremmat tulokset kuin edellisessä vuonna 2008 toteutetussa käyttäjäkyselyssä.

Käyttäjäkyselyn tavoitteena oli muun muassa kartoittaa käyttäjien tyytyväisyyttä kirjaston palveluihin ja pyrkiä saamaan palvelujen kehittämisessä tarvittavaa tietoa ja kehittämisideoita. Kysely saavutti tavoitteensa. Vastauksia, avointa palautetta ja kehittämisideoita saatiin runsaasti. Kyselyyn tuli 528 vastausta. Vastanneista eduskunnassa työskentelevien osuus oli 27 %, opiskelijoiden 25 %, tutkijoiden 24 % sekä muiden vastaajien 24 %.

Kyselyssä tiedusteltiin myös, minkä kouluarvosanan vastaaja antaisi Eduskunnan kirjastolle. Kaikkien vastausten keskiarvoksi saatiin 8,9. Eduskunnan sisäisten asiakkaiden vastausten keskiarvo on kiitettävä 9 ja ulkoisten asiakkaiden 8,9.

Kiitämme kaikkia käyttäjäkyselyymme vastanneita. Pyrimme hyödyntämään saadun palautteen ja kehittämään toimintaamme kyselyn tulosten pohjalta.


Leena Karjalainen

Raportti käyttäjäkyselyn tuloksista

Ei kommentteja: