Parlamenttikirjasto

keskiviikko 24. kesäkuuta 2009

Nordiska juridiska bibliotekarier och informationsspecialister träffades i Helsingfors

Vi hade vid Riksdagsbiblioteket äran och glädjen att vara huvudarrangör för det nordiska juridiska biblioteksmötet. Biblioteksmötet ordnas vart tredje år, turvis i de olika nordiska länderna. Denna gång samlades närmare 90 juridiska bibliotekarier, informatiker och andra som jobbar med juridisk kunskap i de nordiska länderna till ett tredagars möte i Helsingfors 10-12 juni 2009.

Det allra första biblioteksmötet ordnas 1989 i Oslo. Jag hittade den av Pål A. Bertnes och Halvor Kongshavn sammanställda seminarierapporten i vår samling. Enligt förordet till rapporten var det första mötet ett experiment som hade målsättningen att möjliggöra att kolleger i de nordiska länderna "träffas, utbyter erfarenheter och skapar ett gemensamt nätverk". Herrarna konstaterar också att det första biblioteksmötet inte blir det sista och sedan 1989 har dessa biblioteksmöten ordnats regelbundet.

Vårt möte här i Helsingfors var det åttonde i turen. Med hänvisning till det pågående märkesåret 1809 var biblioteksmötets tema "Vårt gemensamma nordiska rättsarv – historia, nutid och framtid". Märkesåret 2009 firas med anledning av att det gått 200 år från det finska kriget och Borgå lantdag och under märkesåret uppmärksammas det gemensamma kulturarv Finland och Sverige har genom sin gemensamma historia med olika seminarier, evenemang och festligheter i både Finland och Sverige. Vår strävan var att under biblioteksmötet reflektera över det gemensamma rättsarvet i våra nordiska länder.

Under biblioteksmötets första dag fick vi ta del av landrapporter som gav oss en inblick i hur området för juridisk information och den juridiska biblioteksvärlden utvecklats i de nordiska länderna under de senaste åren. Landrapporterna var välgjorda och informativa. Den som inte hade möjlighet att delta i mötet kan bekanta sig med rapporterna på Riksdagsbibliotekets webbplats.

Föreläsningarna under biblioteksmötet andra dag behandlade frågor kring biblioteksmötets tema. Temat behandlades ur ett rättshistoriskt perspektiv, men största delen av föreläsningarna behandlade frågor som är aktuella och intressanta för området juridisk information idag, som t.ex. digitala bibliotek och webbarkiv. Dessutom hade vi en paneldebatt där deltagarna tog ställning till hur det nordiska samarbetet inom juridisk information kunde främjas i framtiden. Idéer som t.ex. en gemensam webbplats och studiebesök över gränserna i de nordiska länderna lyftes fram. De flesta av presentationerna kan läsas på Riksdagsbibliotekets webbplats.

Den tredje dagen var reserverad för besök till bibliotek och informationstjänster. Deltagarna kunde välja mellan besök till följande organisationer: Riksdagsbiblioteket, Nationalbiblioteket, Justitieministeriets bibliotek och informationstjänst, Helsingfors tingsrätts bibliotek, Advokatbyrå Borenius & Kemppinen och Dittmar & Indrenius, advokatbyrå. Alla bibliotek och informationstjänster var välbesökta.

Biblioteksmötet hade ett intensivt faktaprogram, men rum fanns också för socialt umgänge. Under första dagen ordnade vi en utflykt till Borgå och under den andra dagen biblioteksmötets traditionella festmiddag.

I rapporten från det första biblioteksmötet konstaterar Bertnes och Kongshavn att "kontakter etablerades, informell information utväxlades och gemensamma problem diskuterades i plenum, i kaffepausen och under en gemensam festmiddag". Jag tycker att möjligheten att skapa kollegiala nätverk är och har varit den viktigaste funktionen med det nordiska juridiska biblioteksmötet. Jag ser med intresse fram emot ett biblioteksmöte i Sverige år 2012.

Erika Bergström

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.