Parlamenttikirjasto

perjantai 12. syyskuuta 2008

Myytinmurtajat

Verkkomaailman markkinointi on tiivistynyt sen lyhyen historian aikana erilaisiin sloganeihin. Niiden varassa on luotu uudenlaisia toiveita, mutta kehitetty myös monia toimivia palveluja ja uudenlaista kultturia. Harvinaista sen sijaan on lukea analyysia, jossa verkkokulttuureja arvioidaan niihin sisältyvien paradoksien valossa. Kahden australialaisen tutkijan, Kym Thornen ja Alexander Kourzminin artikkeli Cyberpunk- Web 1.0 "Egoism" greets group-web 2.0 "narcissism": convergence, consumption and surveillance in the digital divide on tässä suhteessa virkistävä ja ajatuksia herättävä.

Nettikehityksen taustaa peilatessaan Thorne ja Kourzmin katsovat, että monenlaisia hyötyjä tuottaneen verkkoyhteisöllisyyden kääntöpuolena on itse asiassa lisääntynyt välinpitämättömyys. Sen ilmenemismuotoina tutkijat luettelevat egoistisen individualismin, yhteisöllisen narsismin, huonon maun ja hävyttömyydellä hallitsemisen. Kauaksi ei tarvitsekaan mennä esimerkkejä etsiäkseen. Suosituissa yhteisöpalveluissa vierailu voi riittää samojen johtopäätösten tekemiseen.

Thornen ja Kourzminin mielenkiintoisin väite on kuitenkin se, että vapaus ja vaikutusvalta verkossa ovat kehityksen myötä kaventumassa ja osoittautumassa myytiksi ilman, että käyttäjät ovat laajalti panneet merkille asiaa. Kontrolli ja yksityistäminen on vahvistumassa verkossa. Näin on käymässä verkon alkuperäisen liberaalin ideologian ja yhteisöpalvelujen valtavan suosion rinnalla - tai niistä huolimatta.

Eräs kehityksen paradokseista on, että keskitetyn kontrollin ja hierarkisen vallan osuuden lisääntyessä sekä fyysisessä että virtuaalisessa ympäristössä, verkon alakulttuurien ideologiat ovat alkaneet kääntyä sisäänpäin - teknomytologioiksi, joissa toiveet kohdistuvat virtuaalielämän fantasioihin. Todellisuudella näyttäisi olevan vähemmän väliä.

Tutkijat riisuvatkin kerros kerrokselta aatteet verkon liberalistisilta, yhteisöllisiltä ja transformatiivisilta ideologioilta. Verkon alakulttuurien ruokkima individualismi ja globaali yhteisöllisyys on heidän mukaansa meneillään olevan kehityksen huomioiden vähintäänkin kapea-alainen näkymä - tai myytti. Heidän huomionsa eivät ehkä ole täsmällisiä, mutta punnitsemisen arvoisia.

- Päivikki Karhula

Ei kommentteja: