Parlamenttikirjasto

perjantai 15. helmikuuta 2019

Vaikuttava kirjastoEduskunnan kirjaston palvelut ovat aina saaneet erinomaisia arvosanoja. Kirjasto onkin aihealueillaan vertaansa vailla, mikä ei ole jäänyt eduskuntatiedon, valtiotieteiden ja juridiikan tutkimuksen kentältä huomiotta. Poliittisen historian tutkijat kuvaavat kirjaston ja arkiston kokoelmia usein ainutlaatuiseksi aarreaitaksi. Tästä hyvänä esimerkkinä Veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston saama tunnustus vuoden arkistotekona.  Asiantuntijoiden ja tutkijoiden antama arvostus kertoo vaikuttavuudesta.


Vaikuttava kokoelma

Kirjaston ja arkiston kokoelman vaikuttavuuden arviointi edellyttää pitkäjänteisyyttä. Jokainen kirjaston 15 hyllykilometrin jonon muodostavasta niteestä on jokaisena kirjaston aukiolopäivänä koko maailman tiedontarvitsijoiden käytössä. Toisaalta yksittäinen nide voi odottaa vuosikausia hyllyssä käyttäjäänsä, mutta voi lopulta olla ratkaiseva lähde tieteellisesti vaikuttavassa tutkimuksessa tai laajaa yhteiskunnallista keskustelua poikineessa mediasisällössä.

Eduskunnan kuva-arkistossa on käytettävissä noin neljännesmiljoona erilaista eduskuntatyöhön liittyvää valokuvaa. Sananlaskun mukaan yhdellä kuvalla on vähintään tuhannen sanan verran kerrottavaa. Mikä vaikuttavuus onkaan ammattimaisesti ylläpidetyllä ja ahkerasti käytetyllä kuva-arkistolla?


Asiantuntijuutta, osaamista ja järjestelmällisyyttä kansalaisen hyväksi

Politiikan tutkijoiden lisäksi myös media käyttää kirjaston aineisto-, sisältö- ja asiantuntijapalveluita ja näin kirjaston vaikuttavuus välittyy osaksi laadukasta ja faktapohjaista poliittista keskustelua. Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat paljon kiitosta saaneet lainsäädännön tietopaketit, kirjastoalalla maankuulu eduskunnan kirjaston kaukopalvelu sekä nopeudesta ja tehokkuudesta tunnettu eduskunnan keskusarkisto.

Kirjaston yksi tärkeimmistä vaikuttavuuden tekijäistä on järjestelmällisyys ja luotettavuus. Kirjaston yhteydessä toimivan eduskunnan kirjaamoon kirjatut eduskunnan hallinnolliset päätökset ja niihin liittyvät asiakirjatiedot ovat tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja pääsääntöisesti kaikille avoimia, mikä takaa asiakirjatiedon löydettävyyden ja hallinnon avoimuuden. Tätä moni kansalainen ja esimerkiksi media osaa arvostaa.

Kirjasto pyrkii vastakin pitämään yllä mainettaan puolueettomana ja tehokkaana faktatiedon lähteenä, joka tarvittaessa opastaa kansalaista kouluttamalla ja neuvomalla tiedonhankinnassa- ja käytössä.


Kansalaisen ovi avoimeen demokratiaan

Kirjasto tarjoaa tarvittaessa henkilökohtaista tiedonhaun opastusta. Asiakkaina ovat usein opinnäytetyötään tekevät oikeus- tai valtiotieteen opiskelijat. Palvelun kysyntä on varsin epäsäännöllistä, mutta jo yksittäisellä ohjauskerralla voi olla merkittävä vaikutus tutkimus- tai opinnäytetyön etenemisen kannalta. Lopulta vaikutus voi olla se, että ohjattava opiskelija kiinnostuu eduskuntatyöstä ja päätyy asiantuntijaksi kansanvallan palvelukseen.

Kirjaston käyttö on paljolti siirtynyt etäasiointiin ja asiantuntijapalveluiden käyttöön. Kirjaston asiakaspalvelu on kuitenkin edelleen tärkeä kirjaston yli sadalle päivittäiselle asiakkaalle. Paikallisasiakkaan kokemus alkaa heti ovesta astuttua ensimmäisenä katsekontaktina kirjastovirkailijaan, jatkuu tiedontarpeen esittämisenä, sen selvittelynä ja lopulta asiakkaan ohjaamisena oikean aineiston, asiantuntijan tai palvelun pariin.

Asiakaspalvelija edustaa samalla koko kirjastolaitosta, valtiota ja eduskuntaa. Asiakaspalvelijan käsissä on, minkälaisen vaikutuksen asiakas saa ja mitä tarkoittaa suomalainen avoin edustuksellinen demokratia ja tietoyhteiskunta. Asiakaspalvelijan tehtävä voi olla siinä hetkessä sekä vaativin että vaikuttavin.


Antti Virrankoski

Ei kommentteja: