Parlamenttikirjasto

perjantai 16. lokakuuta 2015

EdariFi – taustatiedolla keskusteluun tasoa

EdariFi-tilimme Twitterissä on vakiintunut muutamassa vuodessa osaksi kirjaston asiantuntijapalveluita. Tätä kirjoittaessa seuraajia on 1435. Parin vuoden twiittaus-kokemuksen ja palautteiden jälkeen suuntautumisemme palveluun on tavoitteellisempaa. Pyrimme tuottamaan lisäarvoa julkiseen keskusteluun ja monipuolistamaan ja nostamaan sen tasoa laadukkaalla taustatiedolla. Sen lisäksi olemme laatineet työmme tueksi huoneentaulun, joka tiivistää sosiaalisen median politiikkamme palvelussa.

Uutuuksia, taustoitusta ja näkökulmia keskusteluun 
EdariFi on sisältöjen pikavinkkausta Twitterissä, jolla pyrimme nostamaan esille tutustumisen arvoisia julkaisuja ja sisältöjä. Keskeisiä aiheita palvelussa ovat muiden palvelujemme mukaisesti etenkin politiikka, yhteiskunta, oikeus, EU ja kansainväliset kysymykset sekä eduskuntaan liittyvät teemat.

Sisältöinä hyödynnämme etenkin kirjaston hankkimia julkaisuja ja e-aineistoja. Keskeisiä ovat eduskunnan tuottamat sisällöt ja julkaisut, lainsäädännön valmisteluun liittyviä aineistot ja viranomaisten tuottamat aineistot. Palvelussa nostamme esille tietenkin myös kirjaston tuottamia sisältöjä, kuten lainsäädäntöhankkeisiin liittyviä LATI-tietopaketteja tai uutuuksia (”Suosittelemme -kirjoja”). Viestimme myös kirjaston ajankohtaisista tapahtumista, kuten koulutuksista, esittelyistä ja näyttelyistä.


Vinkkauksen kohteena voivat ovat usein myös viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen tuottamat raportit, tilastot ja tiedotteet, jotka antavat analyyttista taustatietoa tai viranomaisen näkemyksen keskustelussa olevasta teemasta. Keskeisiä ovat myös tutkimustiedosta ja asiantuntijoiden kirjoituksista nousevat näkökulmat, etenkin oikeuden, politiikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden tutkijoiden ja asiantuntijoiden osalta.

Ajankohtaiskeskustelun luontevia tausta-aineistoja ovat median ja uutispalvelujen tuottamat uutisaineistot, ajankohtaisohjelmat ja blogit. Lisäarvoa uutisaineistolle tuottavat myös usein viranomaisten julkaisujen ja tutkimustiedon lisäksi ajatushautomoiden ja kansalaisjärjestöjen tuottamat blogit, verkkojulkaisut tai tapahtumataltioinnit verkossa.

Tieto vaikuttaa keskustelun tasoon
Sisältöjä jakamalla voimme tuottaa lisäarvoa julkisessa keskustelussa oleviin ajankohtaisiin teemoihin nostamalla esille aiheisiin liittyviä sisältöjä, mutta vaikuttaa myös julkisen keskustelun tasoon. Verkkokeskustelu on viime vuosina koettu muuttuneen ongelmalliseksi. Keskusteluja käydään tunnepohjaisesti, värittyneesti ja loukkaavasti, minkä takia mediassa on jopa suljettu väliaikaisesti keskustelupalstoja. Uskomme, että julkisen keskustelun luonteeseen voidaan vaikuttaa myös tarjoamalla taustatietoa, joka on monipuolista ja perusteltua. Jos käyttäjillä on vinkkeihin liittyviä kommentteja, voidaan samalla käydä keskustelua tai vastata kysymyksiin.

Twiittaajan huoneentaululla pyrimme varmistamaan, että toimimme yhtenäisesti. Huoneentaulu toimii myös eräänlaisena informaatiolukutaidon muistilistana: tiedonlähteitä, niiden arvoa ja näkökulmaa on arvioitava. Työmme puolesta pyrimme toimimaan tasapuolisesti poliittisen ja näkemyksellisen aineiston suhteen.

Luotettavuus luo sosiaalista pääomaa
Huoneentaulumme soveltuu monelta osin käyttöön myös sosiaalisessa mediassa laajemmin. Lähteiden arviointi on paikallaan ennen niiden jakamista, henkilöön kohdistuvassa arvostelussa on syytä olla varovainen ja luottamuspääoma on arvo myös sosiaalisessa mediassa.

Twiittaajan huoneentaulu

 1. Tarkista linkki. Tarkista, että linkki toimii, myös uudelleentwiittauksissa. Uudelleentwiitatessa korjaa tarvittaessa myös kirjoitusvirheet.
 2. Muista haettavuus. Käytä #hashtageja, jotka parantavat haettavuutta ja liittävät twiitin aiheesta käytävään keskusteluun.
 3. Tuota lisäarvoa. Twitter on päiväkohtaista keskustelua ajankohtaisista aiheista, jossa uudet näkökulmat aiheeseen kiinnostavat. Älä toista uutista, joka on jo esillä, vaan tuota lisäarvoa uutiselle tai aiheelle, joka on keskustelussa.
 4. Tiivistä idea. Twitter suosii tiivistä ilmaisua. Twiittiin mahtuu 140 merkkiä. Miksi linkkaamasi julkaisu kannattaisi lukea?
 5. Arvioi tiedonlähdettä. Lähdekritiikki on tarpeen myös Twitterissä. Mistä tieto on peräisin? 
 6. Tunnista näkökulma aiheeseen. Osa poliittisesta aineistosta on selvästi kantaaottavia. Osa julkaisuista on poliittista tai kantaaottavaa piilotetusti. Akateemiselta vaikuttava ”think tank” voi tukea järjestelmällisesti jotakin ideologiaa tai poliittista tahoa. Totalitäärisissä maissa media voi olla hallinnon kontrollissa ja ajaa sen intressejä, eikä median tuki
  vallitsevalle politiikalle tai viranomaisten äänelle ole poikkeuksellinen demokraattisissakaan maissa. Tarkista taustat ja arvioi tiedon paikkaansa pitävyys ja tulokulma asiaan.
 7. Muista moninaisuus ja tasapuolisuus. Kirjasto palvelee tasapuolisesti erilaisia käyttäjiä ja yhteiskunnallisia näkemyksiä. Kirjaston yleinen hankintapolitiikka heijastuu myös EdariFi-palveluun. Jos tarjoat sisältöä verkossa, mieti suosittelisitko samaa palvelutiskillä? 
 8. Vältä järjestelmällistä poliittista kannanottoa. Poliittinen tieto on kantaaottavaa, emmekä voi välttää näkemyksellistä aineistoa, kun poliittisista sisällöistä ja julkaisuista puhutaan. Eduskunnan kirjasto pyrkii kuitenkin moniarvoiseen tiedonvälitykseen, jossa eri näkemyksien on mahdollista tulla esille. Kiistanalaisissa teemoissa erilaisia näkökulmia voidaan tuoda esille rinnakkain tai tarjota niistä arvioita tilastojen, tutkimusten tai vertailujen muodossa. Lainsäädäntöhankkeiden olisi oltava tasapuolisesti esillä, pidimmepä niistä tai emme. Vältettäviä ovat tasapuolisuusongelman takia myös yksittäisten kansanedustajien blogitekstit ja twiitit tai eri puolueiden tiedotteet tai kannanotot. 
 9. Vältä henkilöön tai organisaatioon kohdistuvaa perusteetonta kritiikkiä. Mediakohut henkilöityvät usein. Asioidentila on kuitenkin harvoin yhdestä henkilöstä tai organisaatiosta kiinni. Toisaalta, jo keskustelussa olevaa ja perusteltua kritiikkiä pitää voida käsitellä. Esimerkiksi hallituksen suunnittelemista leikkauksista, Lex Nokiasta tai Talvivaaran ympäristökatastrofista pitää voida puhua.
 10. Synnytä luottamuspääomaa ja arvosta faktaa. Luotettava ja ajantasainen tieto on verkossa arvokasta. Voimme luoda maineen luotettavan tiedon tarkistuspisteenä.

Noudattamalla näitä Twiittaajan huoneentauluun kirjattuja toimia pidämme EdariFi-twiittimme laadukkaina, asiallisina ja ennen kaikkea asiakkaitamme hyödyttävinä vinkkeinä ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen, oikeudelliseen ja eduskuntatietoon.


Päivikki Karhula ja Sirkka-Liisa Korkeila

Ei kommentteja: