Parlamenttikirjasto

perjantai 10. lokakuuta 2014

”Free access to law movement” ja oikeudellisen tiedon saatavuus


Suomessa Finlex on ollut julkinen ja maksuton oikeudellinen verkkopalvelu vuodesta 1997. Finlex on oikeusministeriön omistama palvelu, jota tuottaa ja ylläpitää Edita Publishing Oy. Finlexissä on yli kolmekymmentä eri tietokantaa ja se muodostaa kattavan portaalin, joka sisältää lainsäädäntöä, valtiosopimuksia, viranomaisnormeja, oikeuskäytäntöä ja hallituksen esityksiä. Finlexin kaltaisia julkishallinnon ylläpitämiä ja monen eri aineistonkokonaisuuden yhdistäviä multisource-palveluja on myös joissain muissa maissa, kuten esim. Ranskassa Legifrance-palvelu. Ruotsissa asia on järjestetty hieman toisin, sillä Ruotsissa Domstolsverket (tuomioistuinlaitos) ylläpitää lagrummet.se –sivustoa, johon on koottu eri julkishallinnon yksiköiden tuottamat oikeudelliset tietokannat. Ruotsin Domstolsverket vastaa vain tästä lagrummet.se –sivustosta, sen sijaan kukin julkishallinnon yksikkö vastaa puolestaan omista tuottamistaan oikeudellisista tietokannoista.

Monessa maassa maksuttomia oikeudellisia multisource-verkkopalveluja tarjoaa julkisen tahon sijasta oikeudellisen tiedon instituutti (Legal Information Institute). Näiden instituuttien juuret ovat usein yliopistoissa tehdyissä oikeudellisen aineiston automaatiota koskevissa tutkimusprojekteissa. Ensimmäinen erillinen oikeudellisen tiedon instituutti, the LegalInformation Institute, perustettiin vuonna 1992 Yhdysvalloissa Cornellin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Seuraavana vuonna alkoi Kanadassa Montrealin yliopiston LexUM hanke, joka sittemmin oli perustana vuonna 2000 toimintansa aloittaneelle Canadian Legal Information Institute:lle (CANLII). Australian ja sen lähialueet kattavan Australiasian Legal Information Institute (AustLII) puolestaan perustettiin vuonna 1995 ja sen taustalla on kahden Sydneyssä sijaitsevan oikeudellisen yliopiston tutkimusprojekti.

Free access to law movement (FALM) liikkeellä tarkoitetaan eri maissa perustettujen vapaata oikeudellista tietoa tarjoavien organisaatioiden yhteistyöverkostoa. Yhteistyöverkosto perustettiin vuonna 2002 Montrealissa järjestettävän ”Law via Internet” –konferenssin yhteydessä. Samalla hyväksyttiin myös oikeudellisen tiedon saatavuutta koskeva julistus, Declarationon Free Access to Law.

Free access to law movement –yhteistyöverkoston tavoite on erityisesti tukea organisaatioita tarjoamaan maksutonta oikeudellista tietoa sellaisissa maissa joissa sitä ei vielä ole tarjoilla. Yhteistyötä tehdään muun muassa tietotekniikan ja tietosuojakysymysten saralla. FALM –verkostossa on tällä hetkellä yli 50 jäsenorganisaatiota. FALM järjestää vuosittain ”Law via Internet” –konferenssin.

Virallisaineistoista oikeustapauskommentaareihin

CANLII Canadian Legal Information Institutea (Kanadan oikeudellisen tiedon instituuttia) tarjoaa FALM yhteistyöverkoston periaatteiden mukaan vapaata oikeudellista tietoa koskien Kanadaa. Sitä pidetään edistyksellisenä toimijana vapaan oikeudellisen tiedon tarjoamisessa. CANLII:n innovaatioihin kuuluu esimerkiksi oman Reflex –siteeraus teknologian kehittäminen. Tämä Reflex-teknologia auttaa tiedonhakijaa navigoimaan eri aineistoiden välillä.

Luin vastikään artikkelin, jossa kerrotaan Kanadan oikeudellisen tiedon instituutin viimeaikaisesta kehityksestä. CANLII on vienyt oikeudellisen tiedon saatavuuden askeleen eteenpäin tarjoamalla asiakkailleen virallisaineistojen lisäksi myös maksuttomia oikeustapausten kommentaareja ja analyysejä. Tämän CANLII Connects –palvelun taustalla on ajatus siitä, että pelkät virallisaineistot eivät yleensä riitä oikeuden soveltamiseen ja oikeudellisen tutkimuksen tekemiseen. Tarvitaan myös toissijaisia tiedonlähteitä, kuten oikeustapauskommentaareja ja oikeudellisia artikkeleita. CANLII Connects –palvelun tavoite on helpottaa ja nopeuttaa asiantuntijoiden ja kansalaisten pääsyä kanadalaisten oikeustapausten kommentaareihin ja tapauksia koskeviin muihin kirjoituksiin.

CANLII-connects palvelu on toteutettu hyödyntäen joukkoistamista (crowdsourcing). Oikeustieteen harjoittajat saavat rekisteröitymisen kautta oikeuden tuottaa aineistoa sivustolle. CANLII:llä on oikeus päättää myönnetäänkö tietylle henkilölle tai organisaatiolle oikeus tuottaa aineistoa sivustolle. Järjestelmä mahdollistaa myös aineistojen arvostamisen siten, että rekisteröidyt käyttäjät voivat kommentoida tiettyä artikkelia tai äänestää sitä relevanssin perusteella. Palvelun aineisto on keskenään linkitettyä ja artikkelin lopussa aina on viittauksia aiheeseen liittyviin muihin artikkeleihin ja oikeustapauksiin.

Kanadan oikeudellisen tiedon instituutin edellä kuvatut palvelut edustavat eturintamaa vapaan ja ilmaisen oikeudellisen tiedon tarjoamisessa ja olikin mielenkiintoista tutustua uuteen CANLII Connects –palveluun. Tulisi kuitenkin muistaa, että myös Finlex on ollut ja on edelleen edelläkävijä maksuttoman ja luotettavan oikeudellisen Internet-tiedon tarjoajana. Finlexin lähtökohta on puolueettomuus ja palvelu on haluttu pitää virallisaineiston portaalina. Oikeustapauskommentaareja ja artikkeleita löytyy meillä kaupallisista oikeudellisista palveluista, mutta Finlexissä niitä ei varmaan ainakaan lähitulevaisuudessa nähdä.

Erika Bergström

Lisää aiheesta:

Greenleaf, G., “The Global development of freeaccess to legal information”, in European Journal of Law and Technology, Vol. 1, Issue 1, 2010.


Ei kommentteja: