Parlamenttikirjasto

perjantai 26. syyskuuta 2014

Kirjaston viestintäsuunnitelma


Eduskunnan kirjaston viestintäsuunnitelma valmistui viime keväänä. Työstimme sitä työryhmässä ja käsittelimme aihetta myös koko henkilökunnan kehittämispäivässä. Kuvaan tässä kirjoituksessa kirjaston viestintää ja sen tavoitteita ja esitän perusviestimme.

 Viestintäsuunnitelmassa määritellään kirjaston viestinnän tavoitteet ja sisällöt. Suunnitelman tausta-aineistoihin kuuluu katsaus kirjaston viestinnän nykytilaan. Sitä täydentävät erilliset viestinnän vastuuhenkilötaulukot sekä vuosikello.

Eduskunnan kirjaston viestintä toteuttaa osaltaan eduskunnan kanslian viestintästrategiaa ja viestintään liittyviä ohjeita. Eduskunnan kanslian viestintästrategian mukaisesti kirjaston viestintä on avointa, ajantasaista, ennakoivaa ja vuorovaikutteista.Kirjaston viestinnän erityisenä tehtävänä on tukea kirjaston tavoitteita sekä palvella asiakkaita. Kirjaston viestinnän keskeisiä alueita ovat palveluviestintä, kansalaisviestintä ja työyhteisöviestintä.
Eduskunnan kirjaston ydinviestinä on avoimuus. Kirjaston avoimuudella on satavuotinen perinne. Kirjasto palvelee eduskunnan lisäksi jokaista, joka tarvitsee tietoa eduskunnasta, oikeudesta tai yhteiskunnasta. Kirjastossa voi asioida kuka tahansa ja kokoelmat, palvelut ja asiantuntemus ovat kaikkien käytettävissä. Tavoitteena on helpottaa kansalaisten tiedonsaantia.
Toinen ydinviestimme on asiantuntemus. Kirjaston henkilökunta on ammattitaitoista ja asiantuntevaa.
Kirjaston kolmantena ydinviestinä on ajanmukaisuus. Kirjasto elää ajassa ja tarjoaa ajankohtaista tietoa. Tuotamme ja kehitämme palveluja ja viestintää ajanmukaisesti ja asiakkaiden tarpeet huomioiden.

Viestinnän tavoitteet

Kirjaston viestintäsuunnitelmassa määrittelemme sekä asiakas- että työyhteisöviestinnän tavoitteet.
Kirjaston asiakasviestinnän tavoitteet ovat:
 • Lisääntynyt tunnettavuus
 • Parantunut asiakaskeskeisyys
 • Kirjaston viestintä on vuorovaikutteista ja ennakoivaa.

Asiakasviestinnän strategisilla tavoitteilla halutaan vaikuttaa siihen, että kirjaston tarjonta on yleisesti tiedossa, aktiivisten asiakkaiden määrä kasvaa, kirjasto näkyy mediassa ja että sen asiantuntemusta kysytään. Tavoitteilla pyritään myös saavutettavuuden parantumiseen ja edistetään kirjaston hyvää mainetta.
Kirjaston työyhteisöviestinnän tavoitteet ovat:
 • Kirjaston toiminta-ajatuksen ja perusviestien tiedostaminen
 • Sujuva sisäinen tiedonkulku
 • Vuorovaikutteinen ja keskusteleva viestintäkulttuuri
 • Lisääntynyt yhteisöllisyys.

Työyhteisöviestinnän tavoitteet edistävät kirjaston toimivuutta, tehokkuutta ja vastuullisuutta sekä tiedonkulkua ja työhyvinvointia.
Perusviestit
Eduskunnan kirjaston viestintä ottaa huomioon eri asiakasryhmien tarpeet ja kohdentaa viestintää tilanteen mukaan. Olemme määritelleet viestintäsuunnitelmassa eri asiakasryhmille kohdennettavat perusviestit. Kaikille asiakasryhmille yhteiset perusviestit ovat:
 • Kirjasto ja arkisto ovat kaikille avoimia.
 • Kokoelmiemme ydinalueet ovat eduskuntatieto, oikeudellinen tieto ja yhteiskuntatieto.
 • Kokoelmamme ovat monipuoliset, laajat ja ainutlaatuiset.
 • Kirjasto on osa kirjastoverkostoa.
 • Palvelumme on korkealaatuista, luottamuksellista, ystävällistä ja asiakkaan tarpeet huomioivaa.
 • Autamme asiakkaita tiedonhaussa ja opastamme heitä tiedonlähteille
 • Koulutamme aihealueittemme tiedonhallintaa.
 • Jalostamme ydinalueidemme tietoa hyödyllisiksi tietotuotteiksi.
 • Toimintamme on ammattitaitoista ja ajanmukaista.

Viestintäsuunnitelma on johdon työkalu. Se ohjaa myös jokaista kirjastolaista. Kun kirjastolla on viestintäsuunnitelma, viestintä on tavoitteellista, sitä on helppo kohdentaa, viestinnän työnjako selkeytyy ja viestintää voi tehdä oikeaan aikaan.
Sirkka-Liisa KorkeilaEi kommentteja: