Parlamenttikirjasto

torstai 20. syyskuuta 2007

Kehittyvä demokratia kaipaa tietotukea

Edellisen IFLA-konferenssia käsittelevän kirjoitukseni jälkimaininkina, en voi jättää käyttämättä tilaisuutta esitellä muutamia helmiä parlamenttikirjastojen tapaamisesta Kapkaupungista. Jeremy Cronin, eteläafrikkalainen kansanedustaja ja kirjailija, tarkasteli puheenvuorossaan tapahtumassa parlamentin työskentelyn ja demokratian kehitystä kannaltaan.

Etelä-Afrikassa on meneillään nyt parlamentin kolmas apartheidin jälkeinen istuntokausi. Cronin muistutti, että parlamentaarisen demokratiaan siirryttiin 1990-luvulla laajalti eri Afrikan maissa. Näillä valtioilla on ollut tyypillisesti rinnakkain kaksi valtaisaa haastetta, demokratian kehittäminen ja ratkaisujen etsiminen kehitysmaiden yleisimpiin ongelmiin, kuten köyhyyteen, lukutaidottomuuteen ja terveydenhoitoon.


Uudelleenrakennettu lainsäädäntö ja lisääntyvä kompleksisuus
Etelä-Afrikan demokraattiselle kehitykselle ensimmäisen vaiheen suurena haasteena oli luoda maalle uusi lainsäädännöllinen viitekehys perustuslaista alkaen. Ensimmäisellä 5-vuotiskaudella käsiteltiinkin epätavallisen suuri määrä lakiehdotuksia - yli 470 kappaletta lisäyksineen.

Cronin käsitteli puheessaan odottamattomalla avoimuudella nykyisen lainsäädäntötyön kipukohtia, joihin hän näki kuuluvan mm. päättäjien osaamisen ja moniäänisyyden kehittämisen demokratiassa. Rivien välissä hänen puheessaan kaikui samalla moninäkökulmaisen ja neutraaliuteen pyrkivän tiedonsaannin kaipuu.

Matkan varrella myös päätöksenteon luonne on muuttunut. Cronin kuvasi lainsäädäntötyössä käsiteltävien asioiden monimutkaistuneen, lakiehdotusten valmisteluaikojen pitkittyneen ja painopisteen siirtyneen poliittisilta päättäjiltä valmisteleville elimille ja virkamiehille. Kaikkinensa hän katsoi tämän johtavan siihen, että kompleksisuuden lisääntymisen myötä osaamisen vaatimukset tulevat yhä korkeammiksi sekä poliitikoille että virkamiehille.

Tietotukea lainsäädännön valmisteluun
Cronin korosti tiedon käsittelyyn ja verkostoitumiseen liittyviä haasteita. Hänelle ei riitä, että parlamentissa on tartuttu asioihin ottamalla esille epäonnistuneiden päätösten seurauksia. Hän kaipaa yhä enemmän tiedollista tukea ja arvioinnin valmiuksia jo asioiden valmisteluvaiheeseen. Tämän roolin hän näkee parlamenttia tukevilla laaja-alaisilla tiedonvälityksellisillä ja tutkimuksellisilla palveluilla.

Nimenomaan tätä tiedollista tukityötä tekevät tyypillisesti parlamenttien kirjastot, tieto- ja tutkimuspalvelut - työnjaosta riippuen hieman eri tavoin eri maissa. Cronin paikallisti kuitenkin hyvin erään parlamenttikirjastojen keskeisistä haasteista. Kuinka rakentaa objektiivisia, eri näkökulmista asioita tarkastelevia ja käyttäjät oikeaan aikaan tavoittavia tiedonvälityspalveluja?

Suomessa vastauksia lainsäädännön valmistelun tietotukeen on muuten kehitetty esimerkiksi "Säädösvalmistelun tietotuki" -hankkeessa, jonka taustalla olevassa verkostossa ovat mukana valtioneuvoston tietopalvelut ja kirjastot sekä Eduskunnan kirjasto.

Demokratian "kolmas aalto"
Etelä-Afrikassa on onnistuttu vastaamaan sekä demokratian että taloudellisen kehityksen haasteisiin verrattain hyvin. Maassa on toteutunut viime vuosina n. 5 % vuotuisen kansantulon kasvu, joka on nostanut sen ongelmistaan huolimatta erääksi kukoistavimmista Afrikan valtioista. Cronin uskaltaa kuitenkin kaivata vastapainoksi keskustelua kasvun tavoitteista, välineistä ja päämääristä, jossa erityisesti kansalaisten ääni voisi yhä paremmin kuulua.

Se, että erään demokratian 15 vuoden kehitys on johtanut poliitikon kaipaamaan modernia monipuoluejärjestelmää, kansalaiskeskustelua ja tiedonvälityspalvelujen tukea kuulostaa kaikkinensa hyvältä. Pelkästään näiden teemojen esille nostaminen viittaa jo siihen, että aika näiden askelten ottamiseen voi olla näkyvillä. Cronin viittaakin Etelä-Afrikan kaltaisen kehityksen etenevän globaalissa katsantokannassa demokratian "kolmantena aaltona."

Croninin esille ottamat teemat eivät lopultakaan tunnu kovin vierailta. Kansalaiskeskustelua kaivataan täälläkin enemmän. Ja niin poliitikkojen, virkamiesten kuin kansalaisten haasteena ovat yhä kompleksisemmat asiat, riittävät taustatiedot ja mahdollisuus tarttua asioihin niiden monivaiheisessa käsittelyssä oikeaan aikaan.

- Päivikki Karhula

Ei kommentteja: