Parlamenttikirjasto

torstai 20. marraskuuta 2014

Lapsen oikeuksien päivänäTänään torstaina 20. marraskuuta vietetään Suomessa Lapsen oikeuksien päivää. Marraskuun 20. päivänä 1959 annettiin Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa YK:n lapsen oikeuksien julistus. Kolmekymmentä vuotta myöhemmin 20.11.1989 hyväksyttiin  lapsen oikeuksien sopimus. Yleisluonteisen julistuksen sijaan sopimus on sen ratifioineita maita sitova. Suomessa lapsen oikeuksien sopimus on tullut voimaan 20.7.1991. United Nations Treaty Collections –tietokannasta näkee, mitkä maat ovat ratifioineet sopimuksen (Conventionon the Rights of the Child).

Sopimuksen mukaiset lapsen oikeudet toteutuvat eri puolilla maailmaa ja käytännössä myös yksittäisessä maassa hyvin eri tavalla. Johdanto-osassa todetaankin sopimusvaltioiden tunnustavan, ”että kaikissa maailman maissa elää lapsia erittäin vaikeissa oloissa ja että tällaiset lapset tulee erityisesti ottaa huomioon”.

Otan esille Eduskunnan kirjaston asiasanaston EKS:in ja asiasanan lapset. Hae Selmasta –kohdasta saan esille viitteet Eduskunnan kirjaston kokoelmissa olevaan aineistoon, joka on saanut kuvailun lapset. Lapset -asiasanan kohdalla oleva, katso myös –kohta, tarjoaa lisää lapsiin liittyviä asiasanoja, joiden avulla löydän lisää lasten asioihin liittyvää kirjallisuutta.

Moni noista asiasanoista sinällään tuo mieleen olosuhteita, joissa paljolti lasta ympäröivien aikuisten kypsyydestä riippuu, kuinka hyvin lapsen oikeudet toteutuvat. Lapsen sopimuksen johdanto-osassa sopimusvaltiot muun muassa ”tunnustavat, että lapsen tulisi persoonallisuutensa täysipainoisen ja sopusointuisen kehityksen vuoksi kasvaa perheessä onnellisuuden, rakkauden ja ymmärtämyksen ilmapiirissä.” Näinhän se on - kun vain me aikuiset sen muistaisimme.

Voin tehdä haun Selmaan myös kuvassa alla näkyvällä tavalla:
Lainsäätäjä pyrkii edistämään ja kehittämään lapsen oikeuksia. Eduskunnan kirjaston lakihankkeiden LATI – tietopaketeissa on useita lapsia koskevia aiheita. Näitä ovat muun muassa valmisteltavana olevat hankkeet: Isyyslain uudistaminen, Sosiaalihuoltolain uudistaminen ja Ihmiskaupan uhrien auttamistakoskevan lainsäädännön kehittäminen.

Loppuun saatetuissa hankkeissa on esimerkiksi Adoptiolaki, Asiantuntija-avusteinenhuoltoriitojen sovittelu sekä Rikostaustan tarkistaminen vapaaehtoistoiminnassa.
Eduskunnan kirjaston kautta saa siis paljon lapsiin liittyvää aineistoa. Lapsen päivän kunniaksi haluan lopuksi mainita Lastensuojelun Keskusliiton kirjaston ja tietopalvelun. Tuo vuodesta 1949 toiminut lapsitiedon erikoiskirjasto tarjoaa tietoa lapsen asemasta, oikeuksista ja suojelusta. Kirjaston kokoelmat ja palvelut ovat suunnatut kaikille lapsista ja lasten elämästä kiinnostuneille.


Mirja PakarinenEi kommentteja: