Parlamenttikirjasto

lauantai 8. maaliskuuta 2014

Muutama sananen ulkomaisen oikeuskirjallisuuden hankinnasta
Eduskunnan kirjasto toimii oikeudellisen aineiston julkisena keskuskirjastona Suomessa. Kirjastolla on laajat kokoelmat sekä virallisaineistoa, että oikeuskirjallisuutta painetussa ja sähköisessä muodossa. Lähtökohta on hankkia sellaista aineistoa, jota eduskuntatyössä tarvitaan.

Eduskunnan kirjaston kokoelmiin hankitaan kattavasti kotimainen oikeudellinen aineisto. Aineisto luetteloidaan Selma-kokoelmatietokantaan, johon voi verkossa tehdä aineistohakuja. Aineisto luetteloidaan myös kotimaisen oikeuskirjallisuuden -tietokantaan. Kyseessä on virtuaalinen viitetietokanta, joka listaa Suomessa julkaistuja, Suomea koskevia sekä suomalaisten kirjoittajien oikeustieteellisiä artikkeleita ja kirjoja. Tietokannasta löytyy kotimainen oikeuskirjallisuus vuodesta 1982 alkaen ja se jatkaa painettua kotimaisen oikeuskirjallisuuden bibliografiaa, Bibliografia Iuridica Fennicaa.

Ulkomaisen oikeuskirjallisuuden osalta kokoelmiin hankitaan aineistoa tiettyjen hankintaperiaatteiden mukaisesti. Painopistealueita hankinnassa ovat valtiosääntöoikeus, EU-oikeus, kansainvälinen oikeus, oikeuspolitiikka sekä vertaileva oikeustiede. Kokoelmiin valitaan kuitenkin myös esim. siviili-, rikos- ja prosessioikeudellisista kirjallisuutta ajankohtaisista aiheista.

Maantieteellisesti Pohjoismainen aineisto on ollut, ja on edelleen keskeistä juridisen kirjallisuuden hankinnassa. Kokoelmaan valitaan myös paljon Euroopan unionin jäsenvaltioissa, sekä Yhdysvalloissa julkaistuja kirjoja. Tämän lisäksi yritämme hankkia asiakkaillemme aineistoa myös meidän näkökulmasta eksoottisemmista oikeusjärjestelmistä. Tavoitteena on tarjota käsikirjoja ja perusteoksia, joiden avulla asiakas voi muodostaa alustavan käsityksen ao. maan oikeusjärjestelmästä ja sen eri oikeudenaloista.


Pari uutuusteosta Kiinan oikeudesta

Vastikään lisäsin asiasanat kahteen Kiinan oikeutta käsittelevään uutuusteokseen. Inside China’s Legal System on Kiinan oikeusjärjestelmää ja oikeudenaloja kuvaileva englanninkielinen teos. Kirjan alussa on oikeushistoriallinen osio kiinalaisen oikeuden eri vaiheista nykyjärjestelmän syntyyn vaikuttaneista poliittisista ja filosofisista suuntauksista. Kirjassa kerrotaan tämän jälkeen Kiinan tuomioistuinlaitoksesta, poliisista ja lakimieskunnasta. Kirjan viimeisessä osiossa käydään läpi Kiinan siviilioikeuden, rikosoikeuden ja hallinto-oikeuden pääpiirteet.

Toinen uutuusteos on China and ILO Fundamental Principlesand Rights at Work. Kirja on syntynyt Suomen Akatemianrahoittaman tutkimusprojektin ja Helsingin yliopistolla järjestetyn seminaarin tuloksena. Kirja on artikkelikokoelma jossa Kiinan työoikeuden kehitystä ja Kiinan oikeuden suhdetta Kansainvälisen työjärjestön, ILO:n sääntelyyn käsitellään eri näkökulmista. Artikkeleiden tekijöinä on sekä suomalaisia, että kiinalaisia tutkijoita.


Kiinnostavaa valtiosääntöoikeuden alalta

Hankimme kokoelmaamme paljon koti- ja ulkomaista valtiosääntöoikeudellista kirjallisuutta.  Uutuusteoksista voisi tässä mainita esim. teoksen Constitutional Review in Europe – A Comparative Analysis. Teoksessa vertaillaan eri maiden ratkaisuja perustuslaillisuuden valvonnassa. Esillä on mm. Suomen perustuslakivaliokunnan kaltainen parlamentin toimesta tapahtuva valvonta sekä valtiosääntötuomioistuinten toimesta tapahtuva perustuslakikontrolli.

Toinen kiinnostava teos on Kaarlo ja Kaius Tuorin kirja The eurozone crisis: a constitutional analysis. Kirja on valtiosääntöoikeudellinen analyysi eurokriisistä ja sen eri vaiheista.

Lopuksi

Eduskunnan kirjaston uutuusteoksia voi seurata RSS-syöttein tai toimitetusta uutuusluettelosta. Kannattaa myös muistaa, että kirjastolle voi tehdä hankintaehdotuksen julkaisusta, jonka haluaisi hankittavan Eduskunnan kirjaston kokoelmaan. Hankintaehdotuksessa tulisi ilmoittaa julkaisun mahdollisimman tarkat tiedot ja mielellään perustella miksi kyseinen kirja tulisi hankkia. Hankintaehdotukset antavat meille arvokasta tietoa asiakkaiden tiedontarpeista. Ja ilahduttavaa on, että kirjaston profiiliin sopivien kirjojen osalta olemme myös useimmiten pystyneet asiakkaittemme toiveet toteuttamaan!
Erika Bergström
Ei kommentteja: