Parlamenttikirjasto

tiistai 5. marraskuuta 2013

Tehtävä Helsingissä

Eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa julkaistiin 3.10.2013 mielenkiintoinen kirja. Nuori amerikkalainen tutkija Karen Erickson haastatteli vuonna 1960 lähes koko silloisen Suomen valtionjohdon. Hän teki lyhyessä ajassa 264 haastattelua, joissa hän käytti apunaan 50 – kohtaista kyselylomaketta. Kysymykset voidaan jakaa viiteen pääteemaan: valtion tehtävät, mahdollisuudet ja uhat, vallankäytön rajat, kansalaiset sekä yhteiskunta. Haastateltavien joukossa olivat mukana niin silloiset kansanedustajat kuin esimerkiksi presidentti Kekkonen ja osa valtion keskushallinnon korkeimmista virkamiehistä. Haastatteluita ei nauhoitettu vaan Erickson teki niistä muistiinpanot käsin. Muistiinpanot ovat sekakielisiä eli ne ovat osittain englanniksi ja osittain suomeksi. Ennen nyt julkaistua kirjaa, aineistoa on käytetty ainoastaan Ericksonin väitöskirjassa (Harvard University, 1976), jossa haastateltavat eivät ole tunnistettavissa.
 
Nyt Karen Erickson ja Hannu Rautkallio ovat toimittaneet kirjan Tehtävä Helsingissä, Suomen johto syvähaastattelussa 1960. Kirjassa käsitellään 32 Suomen johtavan poliittisen hahmon näkemyksiä edellä mainituissa teemoissa. Ericksonin ja Rautkallion on tarkoitus myös julkaista lisää tämän aineiston pohjalta, joten kyseessä on vasta merkittävän aineiston ensimmäiset maistiaiset.

Ericksonin päätös valita Suomi tutkimuskohteekseen selittyi hänen omien sanojensa mukaan ainakin osittain sillä, että hänen äitinsä vanhemmat ovat syntyneet Suomessa. Erickson puhuukin yhä varsin kelvollista suomea. Kansalaisinfossa esiintyi säteilevä ja energinen, voisiko jopa sanoa iätön, Karen Erickson. Luonnollisesti herättää ihmetystä, miten Erickson saattoi saada syvähaastattelut koko silloiselta valtiojohdoltamme. Ericksonin avoin olemus on eräs valttikortti, joka on avannut teitä haastateltavien luo. Kirjanjulkistamistilaisuudessa kävi myös ilmi, että CIA:n asiakirjoissa Erickson oli merkitty agentiksi. Hänen tietämättään, vakuuteltiin sekä Ericksonin että Rautkallion suulla. Kuitenkin Erickson vieraili Helsingissä myös kesällä 1962 Maailman nuorison ja ylioppilaiden festivaaleilla, jonka taustalla toimi vahvasti Neuvostoliitto. Yhdysvallat järjestikin vastavetonaan Helsingissä oman ”Nuori Amerikka esittelee” -näyttelyn, jossa mukana toimi myös Erickson. Tällä vastafestivaalilla on usein arvioitu olleen suora yhteys Yhdysvaltain keskustiedustelupalveluun, joten vastuu Ericksonin agenttitoiminnan tulkinnasta jäänee kuulijalle ja lukijalle.

Mielestäni Tehtävä Helsingissä tarjoaa mielenkiintoisen leikkauksen lähihistoriamme merkittävimpien hahmojen ajatusmaailmaan. Samalla tulee väistämättä kuitenkin ajatelleeksi onko ajatusmaailma sittenkään muuttunut kaikilta osin kovinkaan paljon.

Lue kirjasta esimerkiksi kenen mielestä ”poliittisilla johtajilla on Suomessa liian paljon henkilökohtaista vaikutusvaltaa. Meillä on kehittynyt ammattipolitiikkoja, joilla ei ole muuta ammatillista, yhteiskunnallista tai valtiollista kokemusta ja vastuuta”.  Tai kenen mukaan ”nykyiset lait eivät ilmaise kansalaisten oikeustajua eivätkä vastaa sen mukaista oikeusmenettelyä”. Saman haastateltavan mukaan lisäksi ”Tietyssä olosuhteissa lain noudattamatta jättäminen voi tulla kyseeseen”.
 

Jari Suutari


Lisätietoja teoksesta: 
 
 
Lue myös:

Joni Krekola: Maailma kylässä: Helsingin nuorisofestivaali 1962. Like, Helsinki 2012. http://www.like.fi/kirjat/maailma-kylassa-1962   (Teos Selmassa: https://selma.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=392118 )
 

 

 


 

Ei kommentteja: