Parlamenttikirjasto

perjantai 31. maaliskuuta 2017

Kirjastot ja vaalit

Kuva.Hanne Salonen / Eduskunta 2017
Vaalien lähestyessä kirjastot nousevat aina puheenaiheeksi. Kyynikko sanoisi, että kirjasto on täydellinen vaalipuheenaihe, koska kaikki rakastavat ja puolustavat kirjastoa joka tapauksessa. Tänäkin vuonna kirjastoa on puolustettu monin eri tavoin ja monelta eri taholta. Näiden vaalien kirjastokohuksi nousi erään vaalikoneen kysymys, jossa udeltiin ehdokkailta näkemystä kirjastojen maksuttomuudesta. Kirjastoalan eri toimijat huomauttivatkin nopeasti, ettei asia ole kuntapäättäjien päätettävissä vaan kirjaston maksuttomuus on sementoitu suomalaisen lainsäädännön ytimeen. Mutta teoreettisena arvokysymyksenäkin asia nostattaa varsin kiivasta keskustelua.


Ehdokkailla ei tosiaan ole pahaa sanaa sanottavanaan kirjastoista.  Mutta pelkkää vaalitaktiikkaa se ei ole. Jostain kertoo, että poliitikko kuin poliitikko mainitsee tärkeistä tai käyttämistään kuntapalveluista hyvin usein ensimmäisenä nimenomaan kirjaston. Kirjastojen brändi vaikuttaisi siis tässä mielessä olevan hyvin vahva.

Kun päättäjä sitten pääsee päättämään kunnan asioista ja budjetista, on kysymys toki aivan toisenlainen. Euroista puhuttaessa kirjastot ovat samalla viivalla monen muun kuntalaisten kannalta tärkeän palvelun kanssa. Jos kirjastojen määrärahat laskevat radikaalisti tai jopa sivukirjastoja lakkautetaan, nousee asiasta tietenkin ainakin paikallisesti kohu, mikä osaltaan myös kertoo kirjastopalveluiden tärkeydestä sekä käytännön että periaatteellisella tasolla.

Eduskunnan kirjasto palvelee kansan valitsemia edustajia tarjoamalla mahdollisimman sujuvan pääsyn oikeaan ja tarpeelliseen tietoon. Edustajat eivät aikataulusyistä kovinkaan usein itse ehdi kirjastossamme käydä mutta käyttävät kirjaston palveluita jatkuvasti välillisesti avustajiensa kautta tai toisinaan tietämättään esimerkiksi kirjaston hankkimia verkkoaineistoja käyttäessään. Aineistotarpeen kohdatessaan edustajat ovat usein yhteydessä suoraan kirjastoon ja antavat paljon ylistävää palautetta hankintapalveluiden tai kaukopalvelun nopeudesta ja tehokkuudesta. Tällaisessa tilanteessa kirjasto voi ylpeänä todeta onnistuneensa perustehtävässään tietoon perustuvan päätöksenteon tukijana.

Kansanedustajien hyvä kuva kirjastonsa palveluista ei välttämättä ole ollenkaan haitaksi, kun he taas seuraavissa vaaleissa vastaavat vaalikoneen kysymyksiin kirjastopalveluiden merkityksestä kaiken kansan sivistyspalveluna.

Kuva.Hanne Salonen / Eduskunta 2017
Vaalikonetta käyttänyt kansalainen saattaa hyvinkin muistaa vaalikoneeseen syötetyn arvovalinnan kirjoittaessaan numeroa vaalilipukkeeseen – ehkä jonkin kirjaston tiloihin järjestetyllä äänestyspaikalla.

Antti Virrankoski
Palvelujohtaja
Eduskunnan kirjasto

Ei kommentteja: