Parlamenttikirjasto

perjantai 13. joulukuuta 2019

EU-verkostojen koulutus Firenzessä 2.12-3.12.2019

Osallistuin Euroopan komission järjestämään 2-päiväiseen koulutustilaisuuteen Italian Firenzessä joulukuun alussa. Koulutusseminaari järjestettiin Palazzo dei Congressissa ; rakennuksessa, joka on peräisin 1800-luvulta. Koulutukseen osallistui yli 250 edustajaa eri EU-maista ja muutama EU:n ulkopuoleltakin. EU-tallekirjastoverkostosta käytetään englanninkielistä nimitystä European Documentation Centres, EDC.

Koulutusohjelma oli sangen monipuolinen. Ensimmäisenä päivänä esiteltiin Euroopan komission strategiset tavoitteet vuosille 2020-2024. Huomattavimpana voi mainita komission Richard Kuhnelin esittelemän European Green Dealin, jonka tarkoituksena on tehdä EU:sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Sen jälkeen seurasi esityksiä, joissa pohdittiin, miten EDC:t voivat paremmin palvella kehysorganisaatioitaan eli  useimmiten akateemisia yhteisöjä. Erityistä huomiota kiinnitettiin EDC:iden tarjoamien palveluiden saavutettavuuteen. Aihetta pohdittiin myös työpajoissa.

Toisena koulutuspäivänä EU:n Julkaisutoimiston Marina Tataram kertoi Publications office -portaalista. Sen jälkeen esiteltiin EU:n tarjoamia koulutusohjelmia opiskelijoille ja tutkijoille. Ehkä kiinnostavin osuus oli kuitenkin kuulla Moldovan Ghenadle Cojocarun ja Ukrainan Iryna Deuschlen esitykset maidensa EU-tietokeskusten toiminnasta. Molemmat korostivat kansalaisten kiinnostusta Euroopan unionia kohtaan. Kummassakin maassa järjestetään erilaisia keskustelutilaisuuksia liittyen EU:hun sekä tiedotetaan EU:n ajankohtaisista asioista. Ukrainassa on kiinnitetty huomiota myös nuorten koulutukseen; EU-tietokeskuksissa järjestetään kirjoittaja- ja esiintymiskoulutusta.

Itseäni eniten kiinnostanut osuus koulutuksessa oli ensimmäisen päivän lopuksi ollut EU:n historiallisten arkistojen esittely. The Historical Archives of the European Union (HAEU) sijaitsee Firenzen esikaupungissa Fiesolen kylässä Villa Salviati-nimisessä upeassa rakennuksessa. HAEU kuuluu organisatorisesti European University Instituteen, joka on opetus- ja tutkimusinstituutti jatkotutkintojen suorittamista varten. Tutkimus kohdistuu yhteiskuntatieteisiin eurooppalaisesta näkökulmasta.

HAEU perustettiin vuonna 1984 EU:n instituutioiden keskusarkistoksi. Sen tarkoituksena on säilyttää EU:n eri instituutioiden asiakirjoja sekä tarjota niitä tutkimuksen käyttöön. Sääntönä on 30 vuoden aikaraja; sen kuluttua asiakirjat ovat julkisia yleisölle. Arkistoa käyttää vuosittain yli 800 tutkijaa, joista noin 120 on uusia.

Kullakin EU:n instituutiolla (toimielimellä) on oma arkistonsa, josta arkistot sitten lähetetään HAEU:un. Aineistoja on kertynyt jo yli 5200 metriä. Niitä on digitoitu noin 20 % ja työ jatkuu. Tällä hetkellä seuraavien instituutioiden (edeltäjineen) arkistot sijaitsevat HAEU:ssa: Euroopan parlamentti, Euroopan unionin ministerineuvosto, Euroopan komissio, Euroopan unionin tuomioistuin, Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Talous- ja sosiaalikomitea, Euroopan investointipankki, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus sekä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö.

Paitsi toimielinten niin HAEU:lla on oikeus kerätä myös yksityisiä arkistoja korkeilta EU-virkamiehiltä sekä Euroopan parlamentin jäseniltä. Tällä hetkellä niitä on kertynyt yli 160 arkistoa. Tunnetuimpina voi mainita seuraavat Euroopan yhteisöjen ja unionin merkkihahmot kuten Alcide de Gasperi, Pierre Uri, Piero Malvestiti, Max Kohnstam, Jacques Delors , Romano Prodi sekä Altiero Spinelli. Edellä mainittujen lisäksi kokoelmiin kuuluu myös Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien kuten sosialisti- ja liberaaliryhmän arkistot.


Tommi Peuhkurinen
Tietoasiantuntija