Parlamenttikirjasto

perjantai 24. helmikuuta 2012

Valtiopäiväasiakirjaopas auttaa painettujen asiakirjojen äärelle

Eduskunnan kirjasto on julkaissut uudistetun painoksen Suomen valtiopäiväasiakirjat: käytön opas -julkaisusta. Opas ohjaa painetun valtiopäiväasiakirjasarjan käyttäjää, jotta hän löytäisi tarvitsemansa tiedot ja asiakirjat. Mutta se auttaa myös hahmottamaan kunkin asiakirjatyypin sisällön.

Toisessa painoksessa on huomioitu valtiopäiväasiakirjasarjassa tapahtuneet muutokset. Lisäksi oli hyvin tärkeää ja mielekästä, että asiakirjojen määritelmät saatiin suoraan Eduskuntasanastosta. Oppaan runkona on aakkosellinen luettelo valtiopäivillä käsiteltävistä asioista ja asiakirjoista. Asiakirjojen sijainti eri valtiopäiväasiakirjasarjan osissa on kuvattu myös taulukkona.

Opas kertoo myös, mistä lähtien asiakirjoja on saatavana sähköisinä. Oppaan lopussa on keskeisten valtiopäiväasiakirjojen lyhenneluettelo. Siihen on kerätty myös historiallisten valiokuntien lyhenteet. Historiallisia valiokuntia lyhenteineen onkin hankalaa muualta kootusti löytää.

Minne sitten mennä, jos tarvitsee valtiopäiväasiakirjan jota ei löydy verkosta? Painettu valtiopäiväasiakirjasarja on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa. Mutta se löytyy myös monista muista kirjastoista ympäri Suomen. Lista niistä löytyy oppaasta ja Eduskunnan kirjaston verkkosivuilta kohdasta Painettujen valtiopäiväasiakirjojen saatavuus.

Opas on saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi, aivan kuten valtiopäiväasiakirjatkin. Lisää opastusta ja koulutusta valtiopäiväasiakirjojen käyttöön annetaan Eduskunnan kirjastossa.


Kristiina Hakala


perjantai 17. helmikuuta 2012

Dokumentointia, palveluviestintää ja konkretisointia

Kirjaston muuttoa Postitaloon väliaikaisiin tiloihin nykyisten tilojen peruskorjauksen ajaksi on valmisteltu monin tavoin. Kokoelmat on evaluoitu ja mitattu, siirtymistä yhden tiskin palveluun on suunniteltu, Postitalon tilojen käyttöä pohdittu ja omaa työhuonetta tyhjennetty. Muuttoa, sen suunnittelua, nykyistä toimintaa ja nykyisiä ja tulevia tiloja on kuvattu valokuvin ja videoin ja tämä työ jatkuu.

Valokuvauksen ja videoinnin tarkoituksena on dokumentoida muuton lisäksi kirjastossa tehtävää työtä. Historian havinaa on etenkin kuvattaessa erillisinä toimivia lainauspalvelua ja tietopalvelua, jotka Postitalossa saa samalta tiskiltä.

Videoita ei kuitenkaan kuvata pelkästään sitä varten, että saisimme vuosien päästä muistella muuttoa ja menneisyyden palvelukäytäntöjä. Videoiden julkaiseminen YouTubessa ja linkittäminen kirjaston sivuille ja Facebook-sivulle konkretisoi muuton kirjaston asiakkaille. Tästä tilasta muutetaan tällaiseen tilaan. Näin asiakas saa palvelua tänään, tulevaisuudessa toisin ja – paremmin.

Eräs tärkeä tavoite videomateriaalin käyttöönottoon kumpuaa kirjaston verkkostrategiasta, jonka mukaan erilaisia videomateriaaleja ja verkkolähetyksiä pyritään jatkossa hyödyntämään kirjaston verkkopalveluissa, kuten koulutusmateriaalin osana verkossa ja yleisesti kirjaston tiedotuksessa.

Videoiden julkaisemista varten kirjastolla on YouTubessa oma Eduskunnankirjasto kanava, joka löytyy kirjoittamalla YouTuben hakukenttään eduskunnankirjasto. Kanava on myös lisätty tämän blogin etusivun vasempaan osioon (You Tube:ssa). Tällä hetkellä kanavassa on vain yksi video, mutta lisää on tulossa. Ensimmäisen videon on kuvannut ja koostanut Heikki. Jatkossa tähän työhön osallistuu kirjaston videointiryhmä, johon myös koko kirjaston väki ideoineen on tervetullutta!

Liikkeelle on lähdetty amatöörin asenteella ja taidoilla ja se näkyy nyt ja todennäköisesti jatkossakin lopputuloksessa. Asia koetaan kuitenkin tärkeäksi ja siksi tähän on ryhdytty. Uusia asioita voi ja tuleekin oppia eikä tämä nyt niin kuolemanvakavaa ole jos välillä jokin yksityiskohta menisi ns. poskelleen.  Toivottavasti taidot kuitenkin karttuvat matkan varrella ja koulutuksen myötä niin että jatkossa syntyy myös tasokkaita, informatiivisia ja mielenkiintoisia otoksia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Pysy kanavalla!

Päivi Erkkilä & Blogitoimitusperjantai 10. helmikuuta 2012

Yhteen asiakaspalvelupisteeseen

Kirjaston käyttäjät arvioivat kirjastopalveluja mm. asiakaspalvelun sujuvuuden perusteella. Asiakaspalvelun sujuvuus onkin yksi kirjastonmenestyskriteereistä. Vaikka Eduskunnan kirjaston asiakaskyselyissä saama palaute asiakaspalvelusta on ollut hyvin myönteistä, olemme tietoisia siitä, että kehittämistarpeita on.

Vuosille 2011–2015 tekemässämme palvelustrategiassa olemme nostaneet asiakaspalvelun sujuvuuden parantamisen yhdeksi strategiseksi tavoitteeksemme. Tuon tavoitteen saavuttamiseksi aiomme muodostaa yhteisen asiakaspalvelupisteen erillisten lainaus- ja neuvontapalvelun, tietopalvelun ja kaukopalvelun tilalle.

Asiakkaan kannalta yhden palvelupisteen malli selkeyttää asiointia. Koska palvelupisteessä työskentelevät kirjaston eri aihealueet, kokoelmat ja palvelut hyvin tuntevat asiantuntijat yhdessä, toivomme että asiakas kokee palvelun entistäkin paremmaksi.

Yhdistetty asiakaspalvelu yksinkertaistaa asiakaspalveluprosesseja, mikä merkitsee sitä, että voimme kohdistaa kolmen eri palvelupisteen päivystysvuoroista vapautuvaa työvoimaa uusien palvelumuotojen tuottamiseen. Tarjoamamme uusi palvelumuoto on esimerkiksi etukäteen varattava henkilökohtainen ja syvällinen tietopalvelu. Jatkamme myös marraskuussa julkistamaamme palvelua lakihankkeiden tietopakettien tuottamiseksi. Näissä palvelumuodoissa voimme hyödyntää henkilökunnan korkeaa ammattitaitoa ja aihealueisiin erikoistumista kirjastonkäyttäjien hyväksi.

Työprosessien ja tehtävänkuvien muutos edellyttää panostuksia sisäiseen koulutukseen ja kouluttautumisen tukemiseen. Olemme jo saaneet esimerkiksi työn ja yhteistoiminnan muutoksiin liittyvää työyhteisövalmennusta. Kehittämällä ammattitaitoamme ja asiantuntijuuttamme pystymme palvelemaan asiakkaita entistä paremmin ja sujuvammin.

Yhdessä palvelupisteessä toimiva kirjaston henkilökunta palvelee ja opastaa, halusipa asiakas esimerkiksi löytää jonkin kirjan tai muun aineiston meiltä tai jostain toisesta kirjastosta, halusipa hän lainata, palauttaa tai tehdä varauksen tai halusipa hän löytää tietoa tai saada vastauksen johonkin askarruttavaan kysymykseen. Palvelu on avoin kaikille.

Yhden palvelupisteen malli otetaan käyttöön kirjaston avatessa ovensa väliaikaisissa tiloissaan Postitalon 4. kerroksessa toukokuun alussa.

Sirkka-Liisa Korkeila

Linkki:
Eduskunnan kirjaston ja arkiston muutto väliaikaisiin tiloihin