Parlamenttikirjasto

tiistai 1. lokakuuta 2019

Miina Sillanpää ja kansalaisvaikuttaminen

***
Sisäministeriö suosittaa lokakuun ensimmäisenä päivänä liputusta Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi. Liputtamisen ajankohdaksi on valikoitunut kyseinen päivä, sillä vuonna 1906 lokakuun ensimmäisenä päivänä tulivat voimaan valtiopäiväjärjestys ja vaalilaki, jotka antoivat kansalaisille täydet poliittiset oikeudet. Uuden järjestyksen ja lain myötä äänioikeutettujen määrä moninkertaistui ja poliittinen vaikuttaminen tuli mahdolliseksi kansalaisille yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella. (Vahtola 2003, 278.) Uudistuksen myötä eduskuntaan valittiin ensimmäisenä vaalikautena 19 naista, joukossa Miina Sillanpää. Hän istui eduskunnassa kaikkiaan 38 valtiopäivät ja toimi useissa valiokunnissa. Saipa vuonna 1949 hyväksytty kotiapulaislaki liikanimensä ”Lex Miina” juurikin tämän naisten ja lasten oikeuksien puolustajan mukaan. (Korppi-Tommola 2016,70.) Miina Sillanpään matka torpan tytöstä ministeriksi on oivallinen osoitus siitä, miten halu muuttaa maailmaa paremmaksi saa aikaan myös todellista muutosta.

Miina Sillanpään henkilöarkisto on talletettuna Työväen arkistoon. Eduskunnan arkistoon on talletettuna Sillanpään toiminta eduskunnassa kansanedustajan roolissa. Digitoituina ovat muun muassa valtiopäiväasiakirjat, jotka ovat kaikkien saatavilla eduskunnan sivuilta Avoimen datan osiosta. Sillanpään yhteiskunnallista toimintaa voi lähestyä kirjaston kokoelmassa olevien teosten kautta, jolloin hänen aktiivisuutensa palvelijoiden aseman kohentamiseksi tulee esille. Sillanpään teoksia löytyy kirjaston Selma-hakupalvelun kautta.

Tervetuloa tutustumaan!

Johanna Torretta

Kansalaisvaikuttamisen tietopaketissa lisää kansalaisvaikuttamisesta.


Lähteet:

Korppi-Tommola, Aura 2016: Miina Sillanpää. Edelläkävijä. SKS, Helsinki.

Vahtola, Jouko 2003: Suomen historia. Jääkaudesta Euroopan unioniin. Otava. Helsinki.

Valtioneuvosto

Eduskunta

Verkkojulkaisu painetusta kirjasta: Yksi kamari – kaksi sukupuolta : Suomen eduskunnanensimmäiset naisetSamassa teoksessa luku: Miina Sillanpää - Sillanrakentaja


***[Ministeri Miina Sillanpää tuo eräitä hallituksen esityksiä eduskunnalle vuoden 1927 valtiopäivillä]