Parlamenttikirjasto

tiistai 4. kesäkuuta 2019

Muutoksen tuulia kirjastoalalla


Yhteiskunnallisen tiedon kirjastoverkosto järjesti 9.5.2019 työpajan otsikolla Kirjastot ja tietopalvelut muutoksessa. Tavoitteena oli keskustella ja koota tietoja kirjastoissa ja tietopalveluissa tapahtuneista ja meneillään olevista muutoksista.

Työpajan osallistujat edustivat kymmentä eri organisaatiota ja kolmea eri kirjastosektoria: erikoiskirjastoja, yliopistokirjastoja ja ammattikorkeakoulukirjastoja. Lisäksi mukana oli osallistujia yksiköistä, joiden toiminta painottuu tietopalveluun tai arkistotyöhön.

Lähtökohtana työpajan keskustelulle ja asioiden kirjaamiselle oli viisi teemaa: 1) Organisaation muutokset, 2) asiakas- ja tietopalvelu sekä näihin liittyvät tietosuojakysymykset, 3) viestintä ja markkinointi, 4) kouluttautuminen ja osaamisen kehittäminen sekä 5) uudet palvelut ja toiminnot.
Kerromme tässä lyhyesti joistakin työpajassa esiin nousseista seikoista, jotka kertovat muutoksen tuulista kirjastoalalla.