Parlamenttikirjasto

perjantai 29. huhtikuuta 2016

Avoimuuden edelläkävijä

Eduskunnan kirjasto on ollut kaikille avoin kirjasto jo 103 vuotta!

30.4.1913 Eduskunnan kansliatoimikunta hyväksyi kirjaston ohjesäännön. Sen mukaan
"Eduskunnan kirjasto on myös muiden kuin eduskunnan jäsenten käytettävänä mikäli se voi tapahtua tuottamatta haittaa eduskuntatyölle."
Nykyään kirjaston avoimuus muotoillaan näin:
"Eduskunnan kirjasto on avoin kaikille kansalaisille. Palvelemme eduskunnan lisäksi jokaista, joka tarvitsee tietoa eduskunnasta, oikeudesta tai yhteiskunnasta." 
Eduskunnan kirjasto on kaikille avoimena kirjastona poikkeus parlamenttikirjastojen maailmassa, sillä usein parlamenttikirjasto on olemassa vain parlamenttia varten. Viimeksi eilen asiakas sanoi: "Minun maassani kansalaiset eivät voi käyttää parlamenttikirjastoa eivätkä vierailla parlamentissa".

Tähän on tulossa muutos.

Osallistuin syksyllä ECPRD:n (The European Centre for Parliamentary Research and Documentation) seminaariin "Libraries and Research Sevices Serving Openness and transparency of Parliamant". Esityksissä ja keskusteluissa tuli useasti esille avoimen parlamenttikirjaston merkitys demokratian ja kansalaisten tiedonsaannin kannalta.  Kaikkiin parlamenttikirjastoihin ei kuitenkaan tuosta vain kävellä sisään kuten Eduskunnan kirjastoon voi kävellä. Avoimuuden tärkeänä lisääjänä nähdään mm. internetin tarjoamat mahdollisuudet jakaa tietoa parlamentin toiminnasta esim. digitoituina valtiopäiväasiakirjoina tai vaikkapa chat-palveluna.

Jotkut menneisyydessä toteutetut uudistukset ovat sellaisia, joita voi ihastella edelleen. Joista voi ajatella, että jos asiaa ei olisi tehty silloin, se pitäisi tehdä viimeistään nyt. Yksi tällanen on Eduskunnan kirjaston avoimuus.

Hauskaa vappua!

Päivi Erkkilä

Avoimuuden aikajana Eduskunnan kirjaston historia -sivulla.

maanantai 11. huhtikuuta 2016

Miksi kirjastoissa tarvitaan yksityisyydensuojaa?

Osallistuin tällä viikolla kansainvälisen kirjastoseura IFLA:n sananvapauskomitean (FAIFE) kokoukseen Lontoossa, jossa keskustelujen keskeisenä teemana oli yksityisyydensuoja. Viime vuoden aikana työn tulokseksi syntyi linjaus kirjastojen yksityisyydensuojasta. Tänä vuonna olen ollut laatimassa aiheeseen liittyvää koulutusmateriaalia. Yksityisyys nousee teemaksi tänä vuonna myös FAIFE:n suunnittelemassa osuudessa IFLA:n konferenssin ohjelmaa.

Miksi yksityisyydensuoja sitten on kirjastoille tärkeää?