Parlamenttikirjasto

perjantai 20. lokakuuta 2017

Muuttuva työoikeus – aineistoja Eduskunnan kirjastossa

Työelämän lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti. Tietoa siitä tarvitsevat niin työntekijät, esimiehet, luottamus-ja työsuojeluhenkilöt, henkilöstöhallinto kuin organisaatioiden johto. Seuraavassa joitakin poimintoja kirjastomme aineistoista.

Ajantasaisen tiedon lain sisällöstä saa vähimmällä vaivalla sähköisistä teoksista ja palveluista, joita kustantajat päivittävät tiheästi. Alma Talent Pron ja Edilexin palveluissa säädökset on myös järjestetty tarkempiin aihealoihin, joita työoikeudessakin on lukuisia. Palvelujen tietokannoista löytyy lähes kaikki voimassa oleva normisto ja myös paljon kumottuja säädöksiä. Ilmainen Finlex tarjoaa myös vähintään kerran viikossa päivitettävän version keskeisestä työlainsäädännöstä.
Useammalta kustantajalta ilmestyy vuosittain paperisia tai sähköisiä kokoomateoksia, joissa on kaikki ne säädökset, jotka lain mukaan on pidettävä työpaikoilla työntekijöiden nähtävänä ja saatavilla. Nämä säädökset koskevat työntekijöiden oikeuksien ja turvallisuuden takaamista. Esimerkiksi Kimmo Niemisen Työpaikan lait ja työsuhdeopas –teoksessa on lakien lisäksi tiiviissä muodossa selostettu työntekijän ja työantajan oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa sekä ajankohtaiskatsaus kulloisistakin muutoksista lainsäädännössä.  Editan kustantama Työelämän lait ilmestyy niin ikään vuosittain paperisena ja on lisäksi saatavana ajantasaisena verkkopalveluna. Se sisältää kaikki työpaikalla nähtävillä pidettävät säädökset sekä muut työelämän tärkeimmät säädökset. 

Alan asiantuntijoiden kirjoittamia ja päivittämiä työoikeudellisia verkkoteoksia on esimerkiksi Fokus-palvelussa useita. Esimiehen työoikeus, Työaikalaki ja kaksikin eri Työoikeus –nimistä teosta toimivat sekä hakuteoksina että helpottavat alan muutosten seuraamista. Päivitysten yhteydessä asiantuntijat nimittäin kirjoittavat tiiviin ajankohtaiskatsauksen lakimuutoksista ja uudesta oikeuskäytännöstä. 

Uusia käsikirja-tyyppisiä teoksia suppeammista teemoista työyhteisöjen juridisiin tarpeisiin on ilmestynyt tuhkatiheään viime vuosina. Näkökulma ja painotukset niissä vaihtelevat. Myös mielenkiintoisia poikkitieteellisiä käsikirjoja on kirjoitettu. Esimerkiksi Helena Lamposen Yhteistoimintalaki:kommentaari eroaa monista muista yhteistoimintalaista kirjoitetuista kirjoista siinä, että siinä analysoidaan ja painotetaan yrityksissä tapahtuvan vuorovaikutuksen ja kommunikaation merkitystä yhteistoimintamenettelyssä. 

Minea Pyykösen ajankohtainen ja käytännönläheinen opas Häirintä ja syrjintä työpaikalla käsittelee aihettaan juridisen näkökulman ja oikeuskäytännön lisäksi myös sellaisten tosielämässä sattuneiden esimerkkien avulla, jotka eivät ole päätyneet viranomaisten arvioitaviksi. 
Lopuksi on mainittava Mauri Saarisen klassikkoteos Työsuhteen pelisäännöt, kattava käsikirja, josta on viimeksi ilmestynyt 8. uudistettu painos sekä paperisena että verkkoteoksena.

Eduskunnan kirjaston asiakastyöasemilla voi käyttää verkkokirjoja ja -palveluita. Linkit niihin löytyvät kirjaston verkkosivuilta. Henkilökunta avustaa tarvittaessa niin paperisen kuin sähköisen aineiston löytämisessä. 

Marja Autio Ei kommentteja: