Parlamenttikirjasto

maanantai 22. kesäkuuta 2015

Korkeakouluharjoittelu Eduskunnan arkistossa

Aloitin Eduskunnan arkiston korkeakouluharjoittelijana huhtikuussa 2015. Kolmen kuukauden harjoittelu on nyt lähestymässä loppuaan ja minua pyydettiin summaamaan edellisten kuukausien kokemuksia ja ajatuksia tänne blogiin blogitekstin muodossa.

Harjoittelupaikkani, Eduskunnan arkisto, toimii Eduskunnan kirjaston yhteydessä. Eduskunnan arkisto on eduskunnan keskusarkisto, joka vastaanottaa pysyvästi säilytettävät asiakirjat, kun niitä ei enää tarvita virkamiestehtävien hoitamisessa. Arkiston sisältämä aineisto on muodostunut merkittävimmin osin säätyvaltiopäivien ja yksikamarisen eduskunnan valtiopäivätyöhön liittyvistä asiakirjoista. Arkistossa säilytetään lisäksi erikoiskokoelmia, jotka ovat syntyneet eduskunnan toiminnan piirissä tai muutoin liittyvät eduskunnan ja säätyvaltiopäivien toimintaan. Arkistoon kuuluu myös kuva-arkisto, jossa on eduskuntaa ja eduskuntatyöhön liittyviä valokuvia. Kuva-arkisto ylläpitää eduskunnan kuvakokoelmaa ja vastaa niiden käyttöön liittyvästä neuvonnasta. Kuva-arkiston kautta hoidetaan lisäksi eduskunnan kuvallista dokumentointia. Eduskunnan arkiston osana on edellä mainittujen ohella, veteraanikansanedustajien muistitietoarkisto. Muistitietoarkisto koostuu yli 365 entisen kansanedustajan haastattelusta. Arkisto huolehtii myös eduskunnan kirjaamon palvelusta.Korkeakouluharjoittelijan näkökulmasta Eduskunnan arkisto antaa monista eri arkistoista koostuvana kokonaisuutena mahdollisuuden monien erilaisten työtehtävien harjoitteluun. Sain tehdä töitä monipuolisesti sekä sähköisen aineiston että perinteisen asiakirja- ja kuva-aineiston parissa. Olen päässyt tekemään monia arkiston perustyötehtäviä, kuten järjestämään arkistoon siirrettyjä aineistoja, päivittämään arkistoluetteloita, kirjoittamaan kuvailuja järjestämistäni aineistoista ja toimittamaan asiakkaille arkistosta pyytämiään asiakirjoja. Kuva-arkiston puolella olen päässyt tekemään töitä erityisesti eduskunnan uusiin internetsivuihin liittyvissä työtehtävissä ja digitaalisten kuvamateriaalien parissa. Arkiston työtehtävien lisäksi olen saanut tehdä vuoroja kirjaston asiakaspalvelussa, jolloin kirjaston jokapäiväiset tehtävät ovat tulleet tutuiksi.

Kuluneina kuukausina olen siis päässyt tekemään työtehtäviä hyvin monipuolisesti. Yliopistolla opittu teoria täydentyi uusilla taidoilla ja sain arvokasta käytännön kokemusta siitä, millaista on oikeasti tehdä töitä valtionhallinnon arkistossa. Arkistossa ja kirjastossa työskennellessäni huomasin, että olennaisessa osassa on tehokkuus, järjestelmällisyys ja tarkkuus työtehtävien suorittamisessa. Harjoittelun aikana ovat aiemmat opinnot yliopistolla auttaneet esimerkiksi asiakirjapyyntöihin vastaamisessa ja aineistojen järjestämiseen liittyvissä tehtävissä. Ymmärrys eduskunnan toiminnasta ja poliittisen päätöksenteon etenemisestä on ollut myös etu työtehtävien hoitamisessa. Tulevaisuuden ammatin harjoittelu eduskunnassa on ollut ehdottomasti parhaimpia kokemuksia mitä olen saanut opintojeni aikana kokea. Eduskunnan erittäin mukavat kollegat ovat auttaneet, ohjanneet ja antaneet paljon hyviä neuvoja, joista on ehdottomasti hyötyä harjoittelun jälkeenkin. Päällimmäiseksi muistoksi korkeakouluharjoittelusta jää se, että nämä haastavien ja kiinnostavien työtehtävien parissa vietetyt kolme kuukautta ovat vahvistaneet omaa mielipidettäni siitä, että olen omalla alallani. Se lienee yksi parhaista asioista, mitä harjoittelija voi harjoittelun loppuessa todeta.

 Kirsi M. Järvinen

Ei kommentteja: