Parlamenttikirjasto

perjantai 1. kesäkuuta 2018

Eduskunta avasi dataansa vapaaseen käyttöön


Eduskunnan avoimen datan palvelu avattiin eilen osoitteessa http://avoindata.eduskunta.fi  Palvelu tarjoaa koneluettavassa muodossa avoimeen käyttöön lainsäädännön valmisteluaineistoa alkaen vuodesta 2015 kattaen valtiopäiväasiakirjat, äänestystiedot ja poissaolotiedot. Avoimen datan palvelu on kaikille avoin ja datan hyödyntäminen on maksutonta.

Avoimella datalla tarkoitetaan julkista tietoa, joka on tarjolla maksutta ja vapaasti uudelleen käytettäväksi koneluettavassa muodossa. Avoimen datan ideana on mahdollistaa julkisin varoin tuotetun tiedon mahdollisimman laaja hyödynnettävyys.


Data vapaaseen käyttöön

Mihin avointa dataa tarvitaan? Päätöksentekoon ja lainvalmisteluun liittyvän tiedon arvo lisääntyy, kun sitä voidaan vapaasti yhdistää erilaisiin käyttötarkoituksiin ja analysoida syvemmin.

Lainvalmisteluun liittyvä data kiinnostaa monia tahoja. Erityisiä intressejä on poliittisilla toimijoilla, kuten puolueilla, kansalaisjärjestöillä ja vaikuttajatahoilla, joilla on kiinnostusta seurata omaan toimintaansa liittyvää lainsäädäntöä ja sen valmistelua. Medialle datan analyysi tarjoaa mahdollisuuksia monipuolisempiin analyyseihin ja näkymiin esimerkiksi ajankohtaisteemoista, kansanedustajien puheenvuoroista ja asiantuntijalausunnoista. Tutkijoille aineisto avaa uudenlaisia mahdollisuuksia analysoida esimerkiksi päätöksenteon vaiheita, asiakirjoja ja poliittisia toimijoita.

Verkkoympäristössä avoimen datan toimintamallia ovat vauhdittaneet myös odotukset mahdollisista innovaatioita tukevista ja taloudellisista hyödyistä. Digitalisessa ympäristössä toistetaan usein slogania: data on uusi öljy. Jos kaikki data nähdään raaka-aineena, avoin data on digitaaliselle taloudelle kuin öljylähde. Data voi kiinnostaa myös yrityksiä osana uudenlaisia palveluja.


Eduskunnan asiakirjat avoimena datana

Avoimen datan palvelun kautta voi hakea, katsella ja ladata eduskunnan asiakirja-aineistoja vuodesta 2015 alkaen. Valtiopäiväasiakirjat kattavat kaikki julkiset lainsäädännön valmisteluasiakirjat kuten hallituksen esitykset, täysistuntojen pöytäkirjat, valiokuntien lausunnot ja mietinnöt sekä asiantuntijalausunnot. Lisäksi palvelussa ovat myös äänestystiedot ja kansanedustajien poissaolotiedot.

Kaikki tarjottu aineisto on julkista tietoa, joka on saatavilla käyttäjille myös eduskunnan julkisten verkkosivujen hakupalvelun kautta – avoimen datan palvelussa sama data annetaan käyttäjille koneluettavassa muodossa.


Tehokkaampi seuranta ja analyysi

Eduskunnan tarjoama data voi toimia raaka-aineena uudenlaisille palveluille ja sovelluksille. Datan pohjalta voidaan tuottaa esimerkiksi käyttäjien tarpeisiin sopivia analyyseja tai näkymiä sisältöihin sekä liittää haluttu data olemassa oleviin sovelluksiin palvelemaan erilaisia tarpeita.

Päätöksentekoon ja lainvalmisteluun liittyvällä datalla on erityinen painoarvonsa, joka ei jää taloudellisiin hyötyihin. Datan analyysi voi tukea esimerkiksi tilannekuvan hahmottamista tai osoittaa kehityskaaren päätöksenteossa. Avoin data mahdollistaa tehokkaamman päätöksentekoon liittyvän toimijoiden tai aiheiden seurannan ja analyysin, joka on mahdollista eri intressiryhmille samalta tietopohjalta. Näin avoin data tukee myös demokratiaa ja osallisuutta. Avoimella datalla on myös demokratiaa syventävä vaikutus, koska datan analyysilla saadaan tiedosta esille uudenlaisia merkityksiä, joiden tavoittaminen olisi vaikeaa pelkästään erillisiä asiakirjoja hakemalla ja lukemalla.


Kehittäjät kiinnostuneita

Avoimen datan palvelu toimii rajapintana, jonka kautta haluttua dataa voi hakea ja liittää omiin sovelluksiin. Palvelu antaa mahdollisuuden hakea dataa mm. asiakirjatyypeittäin tai selaamalla tietokantojen sisältöä. Data on vapaasti hyödynnettävissä eri tarkoituksiin, kunhan eduskunta on mainittu datan lähteenä.

Koneluettava data edellyttää kuitenkin käyttäjiltä taitoa hyödyntää raakadataa, joten avoimen datan hakupalvelu antaa lisäarvoa lähinnä koodausta osaaville. Muita käyttäjiä palvelee eduskunnan julkisten verkkosivujen hakupalvelu.

Eduskunnan avoimeen dataan on jo osoitettu kiinnostusta monesta suunnasta. Hankkeen aikana on keskusteltu eri tahojen kanssa datan käyttötarpeista. Palvelun julkistamistilaisuudessa esittäytyivät Kansan Muisti ja Democratize, joilla on jo suunnitelmia eduskunnan datan hyödyntämiseksi. Jatkossa eduskunnan tavoitteena on laajentaa avoimen datan palvelun sisältöjä ja kehittää palvelun käytettävyyttä.


Lainsäädäntö ja suositukset vauhdittavat kehitystä

Avoimen datan hankkeilla on ollut vahva hallinnollinen taustatuki viime vuosikymmenien ajan. Avoimen datan tuottamista on vauhdittanut jo 2000-luvun alusta EU:n PSI-direktiivi, jossa ehdotettiin julkisin varoin tuotettujen tietoaineistojen avaamista uudelleenkäytettäväksi.

Suomessa avoin data tuli poliittiselle agendalle useiden valtioneuvoston periaatepäätöksien ja hallituksen kärkihankkeiden kautta, joissa on korostettu mahdollisuutta hyödyntää avointa dataa. Valtiovarainministeriön avoimen datan ohjelma (2013-2015) vauhditti avoimen datan tuotantoa. Ohjelman tavoitteeksi asetettiin, että kaikki merkittävät julkiset tietovarannot avattaisiin vuoteen 2020 mennessä.

Avoimen datan tarjonta on hallinnon linjauksien tuella nopeasti laajentunut viime vuosina. Suomalaisessa avoimen datan hakemistossa (Avoindata.fi) tuottajia on jo lähes 800 ja erilaisia aineistoja yli 1600. Parlamenttien joukossa eduskunta on edelleen edistyksellisten joukossa – avointa dataa on tarjottu tähän mennessä n. 15 maassa, joiden joukossa ovat mm. EU-parlamentti, Britannia, Ruotsi, Norja ja Tanska.

Lisätietoja: Päivikki Karhula, projektipäällikkö, Eduskunnan kirjasto, 09 432 3485

1 kommentti:

nikkolayebba kirjoitti...

I’d need to test with you here. Which is not one thing I often do! I get pleasure from studying a post that may make people think. Also, thanks for permitting me to remark! online casino slots