Parlamenttikirjasto

perjantai 18. maaliskuuta 2016

Tiedonhakua ulkomaisesta lainsäädännöstä


Eduskunnan kirjaston tietopalvelussa teemme muun muassa muiden maiden lainsäädäntöä koskevia tiedonhakuja. Usein tiedossa ei ole lain nimi, ainoastaan asia, jota koskevaa lainsäädäntöä asiakas tarvitsee. Kirjaston kokoelmat ja verkkosivut ovat tukena tässä työssä.

Hyvä tapa aloittaa tiedonhaku jostain aiheesta voi olla aihetta käsittelevä kirja.  Kirjaston kokoelmissa on runsaasti paitsi eri maiden perustuslakeja ja oikeusjärjestelmää käsittelevää kirjallisuutta, myös kirjallisuutta eri oikeudenaloilta. Ulkomaisen oikeudellisen kirjallisuuden hankinnoissa pyrimme painottamaan oikeusvertailevaa kirjallisuutta. Usein on osoittautunut hyödylliseksi katsoa SELMA –kokoelmatietokannasta vaikka EKS-asiasanaston avulla löytyisikö aiheesta jotain kiinnostavaa.Saksan kohdalla Creifelds Rechtswörterbuch on selittävä hakuteos, jota voin suositella lämpimästi, sieltä olen saanut monta kertaa suoraan jonkin lain nimen. Paitsi säädöksiä ja varsinaista oikeuskirjallisuutta, kokoelmissa on lisäksi eri maiden säädösvalmisteluaineistoa. Ruotsin Statens offentliga utredningar –sarjan julkaisut eli SOU:t voi olla hyvä lähde muidenkin maiden kuin Ruotsin lainsäädännön selvittämiseen. SOU:t sisältävät  usein hyvää kansainvälistä vertailua.

ELKI –linkkitietokanta on palvelu, johon kirjaston tietopalvelussa olemme koonneet maksuttomia ja luotettavia linkkejä eri aihealueilta. Oikeudellisen tiedon tiedonhaussa ELKI on tosi hyödyllinen. Siellä on linkit eri maiden virallisiin säädöslähteisiin, säädösvalmisteluaineistoihin ja oikeuskäytäntöön. ELKI:ssä on myös linkkien kuvaukset. ELKI:n kautta löytyvät kätevästi muun muassa ne ruotsalaiset komiteanmietinnöt eli SOU:t, jotka ovat sähköisessa muodossa.

Kirjaston sivustolla on ulkomaisiin oikeudellisiin tiedonlähteisiin  koottuna Belgian, Saksan liittotasavallan, Ranskan, Itävallan ja Venäjän federaation keskeiset sähköiset oikeudelliset tiedonlähteet: perustuslaki, säädöskokoelmia, lakikirjoja, säädösvalmisteluaineistoa ja oikeustapauskokoelmia. Lisäksi mukaan on otettu kustakin maasta tietokantoja, tietopankkeja ja ajantasaisia tiedonlähdeoppaita sekä jonkin verran kirjaston kokoelmiin hankittua oikeuskirjallisuutta kustakin maasta.

Ulkomaisen säädöstiedon tulkinnan kohdalla on pidettävä mielessä kyseisen maan oikeusjärjestelmän perusteiden osaamista. Tulkinta ei kuulu Eduskunnan kirjaston tietopalvelun tehtäviin. Tulkinnasta huolehtii tiedonhakupyynnön tehnyt asiakas, jota toivomme voivamme palvella mahdollisimman hyvin löytämällä oikeat säädökset.

Mirja Pakarinen

Ei kommentteja: